ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระเจ้าทรงเร็วกว่าหน่วยกู้ภัยพระเจ้าทรงเร็วกว่าหน่วยกู้ภัย
          "พระเจ้าทรงเป็นแหล่งลี้ภัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับชาวเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามเดือดร้อน”(สดุดี 46:1)
          คนไทยเราคุ้นเคยกับ “หน่วยกู้ภัย” จากมูลนิธิต่างๆดี เป็นต้นในขณะที่ประเทศไทยของเราเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่นี้ ทุกฝ่ายกำลังหาทางช่วยเหลือกันอย่างเต็มที สิ่งที่คนประสบภัยต้องกระทำในเบื้องต้นคือ การช่วยเหลือตนเอให้พ้นจากภัยอันตรายนั้น เมื่อสุดกำลังแล้วจึงร้องให้คนคนอื่นหรือหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือ
           หน่วยกู้ภัยประกอบด้วยบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนอย่างดีมาแล้ว พวกเขาจึงสามารถช่วยเหลือบุคคลที่ตกอยู่ในเหตุฉุกเฉินได้ในทุกสถานการณ์ พวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจาก ท้องถนน ไฟไหม้ สัตว์ร้ายเข้าบ้าน ฯลฯ พวกเขาจะต้องได้ผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ และต้องระมัดระวังเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการเป็นบุคคลแรกที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุร้าย ซึ่งบางกรณีอาจจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงถึงกับชีวิต สิ่งแรกที่พวกเขาได้รับการฝึกฝนมาก็คือ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้น เพื่อจะได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอผู้ชำนาญการในเรื่องนั้นทำการรักษาต่อไป

          เราเองต้องขอบคุณบุคคลเหล่านี้ที่เสียสละเฝ้าระวังและพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนด้วยกันด้วยความเต็มอกเต็มใจ เมื่อเราประสบเหตุร้าย เราโทรไป 191 หรือโทรหาตำรวจเราก็จะได้รับการตอบสนองที่ดี ซึ่งโดยปรกติเราจะไดรับการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดที่พวกเขาสามารถกระทำได้

           แต่ในอีกระดับหนึ่ง พวกเรารู้ไหมว่า ในขณะที่เราเกิดเหตุอยู่นั้น มีใครบางคนมาอยู่ก่อนหน้าหน่วยกู้ภัยเหล่านั้น??? พวกเราเคยฉุกคิดหรือไม่ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ทรงประทับที่นั้นแล้ว ทรงอยู่เคียงข้างเรา พระคัมภีร์บอกเราว่า “พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับเรา” พระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในยามที่เราตกระกำลำบาก พระองค์ทรงไปอยู่กับเราเร็วกว่าหน่วยกู้ภัยใดๆ เราไม่จำเป็นต้องยกโทรศัพท์ขึ้นโทรไปที่ 191 เพื่อขอให้พระองค์มาช่วย พระองค์ก็ทรงอยู่กับเราที่นั้นแล้ว เพราะ “พระเจ้าสถิตกับเรา” เสมอ ทุกเวลาทุกนาที 

           เราอย่าได้ท้อแท้ เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา ทั้งในเวลาที่เรามีความสุขและในเวลาที่เรามีความทุกข์ ในขณะที่เรารอให้หน่วยงานหรือหน่วยกู้ภัยมาช่วยเรา ถ้าเรารู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง อย่าลืม...องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะเข้าช่วยเหลือเรา "พระเจ้าทรงเป็นแหล่งลี้ภัยและทรงเป็นพละกำลังสำหรับชาวเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามเดือดร้อน”(สดุดี 46:1)

ข้อคิด
» ฉันรู้สึกกังวลใจ กลุ้มใจ โดดเดี่ยวเมื่อไม่มีใครมาอยู่ด้วยหรือไม่
“ฉันลืมคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าในยามที่ต้องประสบกับปัญหาหรือวิกฤติในชีวิตหรือไม่
“ฉันได้ให้ความไว้วางใจในพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตหรือไม่
----------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : สังฆมณฑลราชบุรีเปิดค่ายลูกเสือเป็นที่พักพิงผู้ประสบอุทกภัย เชิญดูรายละเอียดได้ที่
http://www.ratchaburidio.or.th/main/news/613-2011-10-27-09-41-06

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
แฟนพาไปโบสถ์แล้วชอบ เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิกของ: คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณเสาวนีย์ สุดที่รัก อายุ 31...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
ชีวิตที่ไม่บังเอิญเส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี เข้ารับพิธีล้างบาปเมื่อกลางปี 2018...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย...
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์...
บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม เด็กเล็ก ใบงาน...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png4.png0.png8.png7.png6.png1.png
วันนี้4626
เมื่อวานนี้3570
สัปดาห์นี้11612
เดือนนี้64882
ทั้หมด408761

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 20:55