ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007902148
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2603
5232
15177
73635
116621
7902148
Your IP: 3.234.245.121
2020-02-19 21:44

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ความกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณ

ความหมาย  รู้อุปการะที่ท่านทำให้  การรู้คุณ  การตอบแทนพระคุณ 
ข้อคิด   “จงจำไว้ว่า การให้ เป็นเหตุให้มีความสุข ยิ่งกว่าการรับ”
   “อยู่บ้านท่าน อย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควาย ให้ลูกท่านเล่น”
   “อย่าร่ำร้องสิ่งใดจากสังคม โดยที่คุณยังไม่ได้เป็นผู้ให้”
   “พึงจำไว้ว่า  ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองแต่ผู้เดียว จงมีจิตใจ
           ที่สำนึกบุญคุณ และอย่าชักช้าที่จะแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือเรา”
ประโยชน์ของการมีความกตัญญูรู้คุณ 
    1.ชีวิตเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
    2.รู้จักการแบ่งปัน  การให้  การตอบแทนต่อผู้มีพระคุณ
    3.เป็นทีรัก และเชื่อถือของคนอื่น
    4.ชีวิตมีความสุข  ความยินดี

โทษของการไม่มีความกตัญญู  
     1.กลายเป็นคนเนรคุณ  มีความอกตัญญู  ชีวิตและหน้าที่การงานล้มเหลว
     2.ไม่เป็นเชื่อถือของคนทั่วไป
     3.ชีวิตไม่มีความสุข

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
         “ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดา มารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก” ( อฟ 6 : 1 – 3 )

        “ให้ลูกหลานนั้นหัดปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา โดยปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดา” ( 1 ทธ 5 : 4 )

บทความ  ความสำนึกในบุญคุณ

             คนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้ จำต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งในด้านกำลังกายกำลังทรัพย์ กำลังความคิดและอื่นๆ หากได้รับอุปการะจากผู้ใด  ก็เรียกผู้นั้นว่า “ผู้มีบุญคุณ” หรือ”ผู้มีพระคุณ” ผู้ใดช่วยเหลือให้อุปการะแก่เราก็ไม่พึงลืมบุญคุณของผู้นั้น

             ผู้ไม่ลืมอุปการะที่ผู้อื่นมีแก่ตน ย่อมเป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ สรรเสริญและไมตรี  แต่ผู้ใดไม่รู้บุญคุณของผู้อื่น หรือลบหลู่บุญคุณของผู้มีอุปการะ ผู้นั้นจะเป็นผู้ต่ำต้อย ทำความดีไม่ขึ้นแม้จะพยายามขวนขวายอย่างไร  ก็มักมีอันเป็นไปต่าง ๆ เรียกว่า ทำดีไม่ขึ้น เป็นคนอาภัพอยู่ตลอดกาล  การลบหลู่บุญคุณของผู้มีพระคุณนี้ เรียกว่า “เนรคุณ” การเนรคุณเป็นตัวกาลกิณี จะคอยดึงให้คนเนรคุณตกต่ำ ไม่มีโอกาสจะมีความสุขได้ในชีวิต

              จริยศึกษาที่เป็นหลักประกันซึ่งทุกคนควรลงมือทำให้เป็นแบบฉบับแก่เยาวชนนั้น ไม่มีข้อใดยิ่งไปกว่า การแสดงความกตัญญูรู้คุณคน ความวุ่นวายยุ่งยากต่าง ๆ ที่เกิดอยู่ในขณะนี้เพราะขาดกตัญญู ความเป็นผู้รู้คุณคนนั้นเอง  ขาดกตัญญูแล้วอย่าหวังเลยว่าจะแก้ไขอะไร ๆ ได้  ลูกรู้คุณพ่อแม่ จึงเคารพเชื่อฟังพ่อแม่  น้องรู้คุณพี่ จึงรักและนับถือเชื่อฟังพี่  ประชาราษฎร์รู้คุณพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ จึงเคารพสักการะ  และพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์
               “กตัญญูรู้คุณคนแล้วตอบแทน  คือ สัญญลักษณ์ของคนดีแท้”

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ  
+ ให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณเสมอ

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ