ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007902136
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2591
5232
15165
73623
116621
7902136
Your IP: 3.234.245.121
2020-02-19 21:43

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ความพยายามความพยายาม

ความหมาย  ทำโดยมานะบากบั่น  ไม่ย่อท้อ
สุภาษิต  “ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”
   “เข็นครกขึ้นภูเขา”
   “ฝนทั่งให้เป็นเข็ม”
คำคม/ข้อคิด  
   “แม้จะไร้ถ้อยคำและกำลังใจ  ก็จงอย่าละทิ้งความพยายาม”
   “จงภูมิใจที่เราแพ้เพราะสู้  ไม่ใช่เพราะยอมแพ้”
   “จงจำไว้เสมอว่า  ผู้ชนะคือคนซึ่งทำสิ่งที่ผู้แพ้ไม่อยากทำ”
   “แม้จะไปไม่ถึงจุดหมายที่ใฝ่ฝัน  ขอจงก้าวต่อไปอย่าท้อถอย”

ประโยชน์ของการมีความพยายาม 
    1. มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การ งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
     2. เป็นที่รักและเชื่อถือของคนอื่น
     3.เป็นคนรู้จักอดทน มีความเพียรพยายามในทุกสถานการณ์

โทษของการไม่พยายาม  
     1.หน้าที่การงาน อาจเกิดความเสียหายได้
     2.เป็นคนไม่รู้จักอดทน ยอมแพ้ต่ออะไรง่าย ๆ
     3.ไม่เป็นยอมรับของคนอื่น

เนื้อหาในพระคัมภีร์
 “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำความดี  เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจ  เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร”  ( กท 6 : 9 )
“แต่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวง โดยความเพียรอดทนเป็นอันมาก  ในความทุกข์ยาก ในความขัดสน”(  2 คร  6 : 4 )

บทความ  ความพยายาม
           มีคำพระกล่าวว่า  วายเมเถว  ปุริโส  “เกิดเป็นคนพึงเพียรพยายามเรื่อยไป”  ความเพียร คือความพยายามทำการงานทุกอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ มุ่งหน้าทำเรื่อยไปไม่ถอยหลัง   เมื่อมีความเพียร สิ่งที่ยากก็กลายเป็นง่าย ของหนักก็กลายเป็นเบา  ผลที่อยู่ไกลก็จะใกล้เข้ามา  

          ทุกคนที่ทำงานก็มุ่งผลคือความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น     แต่คนที่ไม่สำเร็จก็มีมาก    ทั้งนี้เพราะพยายามไปไม่ตลอด   เกิดความรวนเร   เกิดความท้อถอยเสีย    ในระหว่างคนตกน้ำ   ถ้าไม่พยายามตะเกียกตะกายว่ายเข้าหาฝั่ง   ก็ต้องจมน้ำตาย     เรียนวิชา   ถ้าไม่ขยันท่องบ่นสาธยาย     ก็หลงลืม  ศิลปะ  ถ้าไม่หมั่นฝึกซ้อม  ก็ไม่มีความชำนาญ     ทรัพย์  ถ้าไม่บากบั่นแสวงหาก็ไม่ได้เพิ่มพูน

           ไม่มีอะไรเลยที่จะสำเร็จได้โดยความเกียจคร้าน   โชคลาภไม่เคยเดินทางมาหาคนงอมืองอเท้าความเพียรมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมมีอยู่ที่นั่น  ความเพียรเป็นเหตุให้คนประสบความสำเร็จได้อย่างมหัศจรรย์   ภูเขาแม้สูงเทียมเมฆก็ยังอาจอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนที่พยายามเดินขึ้นไปได้   ทั่งแท่งโต ๆ ยังอาจฝนให้เป็นเข็มได้   เพราะฉะนั้น  ในการทำงานที่ยาก ๆ หรืองานที่ต้องใช้เวลานานแล้ว  หากไม่ละความพยายามเสีย  ก็จะพบความสำเร็จเข้าสักวันหนึ่งเป็นแน่

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ  
+ ให้รู้จักอดทน มีความมานะในการทำงานหรือกิจการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือที่ได้กำหนดไว้
+ ให้มีความพยายามมาก ๆ งานทุกงานต้องใช้เวลา  ไม่มีอะไรที่ได้มา หรือจะสำเร็จโดยง่าย
+ ไม่ท้อถอย หรือยอมแพ้กับอุปสรรค หรือความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตของเรา

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ