Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ความรับผิดชอบความรับผิดชอบ

ความหมาย  ยอมรับผลที่ดี หรือไม่ดี ในกิจการที่ได้กระทำลงไป
ข้อคิด   “จิตสำนึกผิดชอบก็เหมือนดินสอ ที่ต้องเหลาให้แหลมคมอยู่เสมอ” 
“อย่าโยนความผิดให้คนอื่น  แต่จงรับผิดชอบชีวิตของตนในทุก ๆ ด้าน”
“จงยึดหลัก 3 ค.ไว้ให้มั่น คือ เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น และมีความรับผิดชอบในการกระทำทั้งปวงของตน”
“จำไว้ว่า  กรขาดความใส่ใจ  และละเลย นำมาซึ่งความเสียหายราคาแพง”
“จงใส่ใจกับหน้าที่การงานของตนให้ดี”
“เมื่อรู้ตัวว่าทำผิดพลาดไปแล้ว  จงรีบแก้ไขเสียโดยพลัน”

ประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบ 
1.ทำให้งานและกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2.ทำให้เราเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
3.เกิดการเติบโตและพัฒนาทางด้านจิตใจมากขึ้น
4.มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านชีวิตและการงาน
5.เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และเป็นที่ไว้ใจของคนอื่น

โทษของการไม่รับผิดชอบ
   1.เกิดความเสียหายต่อการงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
   2.ไม่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของสังคม
   3.กลายเป็นคนขี้กลัว ไม่มั่นใจในตนเอง
   4.ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“ทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนเอง  จึงจะมีอะไร ๆ ที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น เพราะว่าทุกคนต้องรับภาระของตัวเอง” ( กท. 6 : 4 )

บทความ  สารภาพผิดดีกว่าแก้ตัว
     ไม่มีใครไม่เคยทำอะไรผิดพลาด  เพราะผู้ทำงานทุกคนจำต้องมีผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น ไม่ผิดพลาดเพราะความประมาท   ก็ผิดพลาดเพราะความสะเพร่า    ผิดพลาดเพราะความหลงลืม  ผิดพลาดเพราะจงใจทำ 
รวมความแล้ว   คนทำงานทุกคนย่อมต้องมีข้อบกพร่อง   ถึงกับมีคำคมน่าฟังประโยคหนึ่งว่า “คนที่ทำอะไรไม่ผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย” เป็นคำคมที่น่าฟังและจริงแท้ อย่างไรก็ตาม  หากผิดพลาดไปแล้ว  ก็ไม่ควรดื้อดึงดันทุรัง  หรือหาเหตุมาแก้ตัวด้วยประการต่าง ๆ ควรจะยอมรับผิดแต่โดยดี  เพราะการทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดมิใช่วิสัยของบัณฑิต แม้ว่าจะหาทางแก้ตัวรอดไปได้  ก็เชื่อว่าไปได้ไม่นาน  เขาจับไม่ได้คราวนี้ ก็อาจจับได้ในคราวหน้า  หากจับได้แล้ว เขาจะไม่ยอมให้อภัยเลย  แทนที่จะได้รับโทษแต่น้อยก็กลับได้รับโทษมาก  แทนที่จะได้รับเมตตาสงสารกลับได้รับความเกลียดชัง ฉะนั้น  ผู้ที่ทำผิดแล้ว  สารภาพผิดโดยชื่นตา  จึงเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญ

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ
   + เพื่อให้เกิดจิตสำนึกของความรับผิดชอบในเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ
   + มีความกล้า และเสียสละในการแสดงตัวต่อหน้าผู้อื่น