ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007337019
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1245
5390
17569
70848
120823
7337019
Your IP: 3.231.228.109
2019-10-16 09:39

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

row06.jpgความสำเร็จ
ความหมาย  เสร็จ  ที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้ผลสมประสงค์ 
ข้อคิด   “ความสำเร็จย่อมเป็นของผู้ที่ลงมือก่อน”
 “จงจำไว้เสมอว่า ผู้ชนะคือคนฃึ่งทำสิ่งที่ผู้แพ้ไม่อยากทำ”
 “ทำงานให้สำเร็จครบถ้วน  เมื่อรับงานเขามาแล้ว ก็จงทำให้สำเร็จ”
 “ความเฉื่อยชาเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ”
 “เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องมีคำว่า รอ”
   “อุปสรรคไม่ใช่ทางแห่งความล้มเหลว หากเป็นยาวิเศษแห่งความสำเร็จ”
   “ไม่มีคนล้มเหลว มีแต่คนล้มเลิกต่างหาก”
   “ชีวิตคือการต่อสู้  ศัตรูคือยากำลัง  อุปสรรคคือความสำเร็จ”


ประโยชน์ของความสำเร็จ 
1.ปลูกฝังเราให้เป็นคนมีความกระตือรือร้น มีความอดทน เพียรพยายามและรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
2.ชีวิตและหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า
3.ประกอบอาชีพสุจริต
4.เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม
5.ทำให้ชีวิตมีความสุข

โทษของความไม่สำเร็จ 
1.เกิดการท้อถอยในชีวิต
2.ชีวิตและหน้าที่การงาน ประสบความล้มเหลว
3.ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
4.อาจหันไปประกอบอาชีพทุจริต

เนื้อหาในพระคัมภีร์ 
“มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือสำเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน”    ( ฟป 3 : 12 )

 “แต่ท่านจงหนักแน่น มั่นคง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก และจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ”  ( 1 ทธ 4 : 5 )

“เราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายแสดงความตั้งใจจริงเช่นเดียวกันทุกท่าน จนกว่าความหวังของท่านจะประสบความสำเร็จ”    ( ฮบ 6 : 11 )

บทความ  มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
  ใครบ้างที่มีชีวิตอยู่อย่างไร้เป้าหมาย ทุกคนมีเป้าหมายชีวิต แต่จะมีใครสักกี่คนที่ไปถึงเป้าหมายได้อย่างราบรื่น เพราะทางแห่งเกียรติย่อมมีขวากหนามอยู่เป็นแน่

  ชีวิตที่เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ มักจะพบกับความท้อแท้  เบื่อหน่าย  ถ้าท้อถอยก็ไร้ค่า   ยิ่งทอดทิ้ง ก็จะเป็นคนที่น่าสงสาร จงอย่าอยู่ในทุ่งท้อแท้ แต่จงอยู่ในทุ่งแห่งความหวัง มีความมุ่งมั่น แน่วแน่เพื่อถึงจุดหมาย   ชีวิตที่ขาดจุดมุ่งหมาย เหมือนเรือลอยเท้งเต้ง ขึ้งลงตามกระแสน้ำ ตรงข้าม หากมีความเด็ดเดี่ยว  นั่นก็เป็นเครื่องบอกว่า คุณมีความเชื่อมั่น

  เมื่อชีวิตมีความหวัง  จงสร้างกำลังใจให้ตัวเอง โดยคิดในสิ่งดี   อย่าดูถูกตนเอง   และอาชีพตนเองว่าไม่ก้าวหน้า  อาชีพอื่นดีกว่าเรา  จงอยู่กับความจริง  ไม่ควรเพ้อฝัน  แต่จงเสาะแสวงหาช่องทางในการพัฒนาอาชีพ  ปรับปรุง  ส่งเสริมงานให้ก้าวหน้า จงเชื่ออย่างมั่นใจว่า เราเป็นผู้สร้างโชค
มิใช่รอโชค 

สรุปว่า
1. อยู่อย่างมีเป้าหมาย
2. มีใจเด็ดเดี่ยว  ไม่หลักลอย
3. จงเชื่อมั่นในตนเอง ทำอะไร ลงมือคิดก่อน แล้วปรึกษาหารือผู้รู้ เติมพลังน้ำมันหล่อลื่นให้ชีวิต เพราะ
ถ้ารู้สึกพ่ายแพ้  คุณก็จะท้อถอย  ถ้าคิดว่าชนะ  จะมุ่งมั่น จงกล้าเถิด พลังภายในกายของคุณมีมากอยู่แล้ว ดึงมาเป็นประโยชน์ คนก้าวหน้า เขาไปไกลแล้ว  เพราะเขาเอาจริงกันทั้งนั้น
4. อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง และให้อภัยตนเองให้บ่อยนัก  งานจะทำตอนเช้า กลับไปทำตอนบ่าย  ไม่ทำวันนี้ รอพรุ่งนี้ก็ทัน มีแต่ “รอ” ลูกเดียว แล้วโจรที่ปล้นความสำเร็จของคุณไป มิใช่ “การรอ” หรือไง มันทำลายคุณภาพและความหวังของคุณไปทีละนิด ๆ กัดกร่อนนิสัยที่ดีไป    จงตื่นจากความฝัน  จงถอนตัวจากความอ่อนแอ   แล้วจงบอกตัวเองว่า 
   “ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ คือ จงทำงานที่มาถึงตัวเองทันที่ จงทำเดี๋ยวนี้ หรืออย่างช้าวันนี้”

 เอเมอร์สัน  ได้มอบคาถาแห่งความสำเร็จให้คุณแล้วว่า
“ผู้ที่เชื่อว่าตนเองสามารถทำได้  จะเป็นผู้ชนะเสมอ”
 ชีวิต คือการต่อสู้ 
 ปัญหา คือประสบการณ์
 อดทน คือความสำเร็จ

  ความคิดทั้ง 3 ประการ  หล่อหลอมเป็นพลังความคิดสร้างชีวิตและการงานได้ดีทีเดียว
ช่วยให้เกิดแนวคิดในการบริหารชีวิตเพื่อความดีความถูกต้อง  สิ่งนี้ทำให้รู้ว่า    ชีวิตต้องต่อสู้  รู้หน้าที่ ในหน้าที่การงานที่ทำนั้น ย่อมก่อให้เกิดบทเรียนที่มีค่า มีงานใดบ้างที่สำเร็จโดยปราศจากควาพยายาม อดทน
ถ้าเชื่อว่าทำได้  คุณจะทำได้  เติมพลังเข้าอีกนิดซิ

พฤติกรรมที่ปรารถนาให้ผู้เรียนปฏิบัติ
   + ให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ และพยายามไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งหรือกำหนดไว้
   + ฝึกฝนให้เป็นคนอดทน เพราะความสำเร็จต้องใช้เวลา มิใช่ได้มาโดยง่าย

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี 31/2-4 ถ.สมบูร์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314733 มือถือ 086-4700792