08 กิจกรรม8 บทเร้าวิงวอน

posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 5526

กิจกรรม 8
บทเร้าวิงวอน


 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้เตรียมตัวสำหรับวจนะพิธีกรรมปิดการเข้าเงียบ
โดยให้แต่ละคนได้เขียนคำภาวนา “เร้าวิงวอน” ขึ้นเองโดยให้มีพื้นฐานความคิดมาจากพระคุณ
ทั้งเจ็ดประการของพระจิตเจ้า

อุปกรณ์
             กระดาษ
             ดินสอ

ขั้นดำเนินการ
          ให้แต่ละกลุ่มได้เขียนคำภาวนา “เร้าวิงวอน” ตามที่กลุ่มของตนได้รับมอบหมาย
จากกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ได้รับพระคุณ “พละกำลัง” อาจจะเขียนว่า
“ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดประทานพละกำลังให้แก่ลูกแต่ละคน เพื่อที่จะได้สามารถกระทำในสิ่งที่
ถูกต้องและกล้าที่จะยืนยันถึงความเชื่อศรัทธาจนตลอดชีวิต” แต่ละคนในกลุ่มควรจะคัดลอก
บทภาวนานี้ไว้เพื่อจะได้นำไปใช้ในพิธีปิด

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008275546
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1835
2823
12190
83370
124365
8275546
Your IP: 34.204.193.85
2020-05-27 13:54

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725