www.kamsondeedee.com

สถิติการเยี่ยมชม

006170198
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1201
2868
17011
41248
96248
6170198
Your IP: 54.167.112.42
2018-11-16 08:50

คู่มืออบรม

การพัฒนาชีวิตจิตครูคำสอนและผู้ประกาศข่าวดี

หมวดหมู่รอง

        คำสอนฉบับย่อ  เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องของพระเยซูเจ้าได้อย่างสั้น ๆ กระชับ ชัดเจน ในลักษณะของการ ถาม - ตอบ โดยคัดเลือกประเด็นที่สำคัญ ๆ จากหนังสือคำสอนพระศาสนจักร    ข้อที่ 422-682 และจัดลำดับเนื้อเรื่องตามหนังสือคำสอนนั้นโดยแบ่งออกเป็นบท ๆ เรียบเรียงโดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ

แนวทางการอบรมเด็กหน้าแถว โดยใช้พระวาจาและเรื่องสั้นให้คติสอนใจ

คู่มือสำหรับจัดการเข้าเงียบ 1 วันเพื่อเตรียมรับศีลกำลัง

การเข้าเงียบนักศึกษาคริสตศาสตร์
หัวข้อ : ความหมายของชีวิต
โดย คุณพ่อวัชศิลปฺ์  กฤษเจริญ
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2009
ณ ศูนย์ CC สามพราน นครปฐม
จุดประสงค์ : ให้นักศึกษาได้มีเวลาไตร่ตรองชีวิตในเรื่องความหมายของชีวิต ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เราทำงานไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้ใช้เวลาในช่วงแห่งการศึกษาเล่าเรียนให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้น

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ