www.kamsondeedee.com

สถิติการเยี่ยมชม

006576431
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2444
3684
19037
74137
89197
6576431
Your IP: 34.229.97.16
2019-03-23 18:51

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์

ชื่อนักบุญ               ราฟาแอล
ชื่อ – นามสกุล        สมบูรณ์  แสงประสิทธิ์
ลูกวัด                    อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
วันเดือนปี เกิด         29 ตุลาคม 1931 (2474)
พ่อทูนหัว               ราฟาแอล เช็งเอียง
บิดา                     เปาโล  วิง  แสงประสิทธิ์
มารดา                  อันนา ถนอม  แสงประสิทธิ์
พ่อบวช-แม่บวช      ท้อ  ทนุผล (เสียชีวิตแล้ว)
พี่น้อง                   10 คน ชาย 5  หญิง 5  เป็นคนที่ 3

การศึกษา
                  ระดับประถม               โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
                  ระดับมัธยมต้น            โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
                  ระดับมัธยมปลาย         โรงเรียนดรุณานุเคราะห์  ปี 1947 (2490)
                  ระดับอุดมศึกษา           สาขาปรัชญาศาสตร์ ปี 1952  บ้านเณรบางนกแขวก
                                                  สาขาเทวศาสตร์ ปี 1957  Pont.Urbano de Pro.Fide   อิตาลี
                  ปริญญาโทเทววิทยา      Pont.Urbano de Pro.Fide  อิตาลี

พิธีแต่งตั้ง บวชสังฆานุกรและบวชพระสงฆ์
                 ผู้อ่านพระคัมภีร์          ค.ศ.1954 โรม
                 ผู้ช่วยพิธีกรรม            ค.ศ.1954 โรม
                 สังฆานุกร                  วันที่ 29 กันยายน 1956 โรม
                 บวชพระสงฆ์              วันที่ 22 ธันวาคม 1956 โรม

“ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว พระเจ้าข้า” (สดด 40.7)
        เจ้าของคติพจน์ข้างบนนี้คือ คุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์  ซึ่งคุณพ่อได้เลือกมาจากหนังสือสดุดีในพันธสัญญาเดิม เพื่อเป็นอนุสรณ์การบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 1956 และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่สงฆ์ด้วยความพรักพร้อม ตามแบบอย่างของพระเยซู คริสต์ สงฆ์นิรันดร


         นับตั้งแต่ปีบวช 1956 จนถึงปี 1970 รวมเวลาได้ 15 ปี ส่วนใหญ่ก็วนเวียนกันอยู่กับงานวัด งานโรงเรียนตามปกติวิสัยของพระสงฆ์โดยทั่วไป แต่พอมาถึงปี 1970 เป็นต้นมาจนถึงปีปัจจุบันชีวิตสงฆ์ก็เริ่มหันเหไปสู่ทิศทางใหม่ ที่ดูแล้วก็เหมือนธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดา คุณพ่อได้กล่าวว่า เราไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างได้ดีเหมือน ๆ กัน เช่นทำ 10 อย่างก็ได้ดีทั้ง 10 อย่าง นั่นมีแต่พระเป็นเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ แต่เรามนุษย์มีขอบเขตจำกัดและมีความโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งไม่เหมือนกันอย่างที่เราเรียกว่า “พรสวรรค์” นั่นแหละ บางคนเก่งทางวิทยาศาสตร์  บางคนเก่งทางคณิตศาสตร์ บางคนเก่งทางหมอ  บางคนเก่งทางด้านค้าขาย ฯลฯ คุณพ่อท่านบอกว่าท่านสนใจและชอบใจอยู่ 3 อย่างในงานสงฆ์ คือ คำสอน ศาสนสัมพันธ์ และสภาอภิบาลวัดหรือการอบรมผู้ใหญ่

         เมื่อพูดถึงศูนย์คำสอน สังฆมณฑลราชบุรี เริ่มมีตัวต้นเมื่อปี 1973 นี่เอง โดยพระคุณเจ้ารัตน์ บำรุงตระกูล ได้แต่งตั้งคุณพ่อให้เป็นผู้อำนวยการและผู้ดำเนินการ มีสมบัติเพียง 2 ชิ้น เพื่อเริ่มทำงานคือห้องเล็ก ๆ ห้องหนึ่งเป็นสำนักงาน และเครื่องพิมพ์ดีดเก่า ๆ  เครื่องหนึ่งเป็นอุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ทำงานก็มีเพียง 2 คนเหมือนกัน คือ คุณพ่อเองเป็นผู้อำนวยการ และซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ อีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ จำได้ว่ามีงานน้อยมาก อีกทั้งตัวคุณพ่อเองก็ทำหน้าที่เป็นอธิการบ้านเณรราชบุรีในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก

        ต่อมาในปี 1975 คุณพ่อได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเพลง และในปี 1976 ก็ย้ายไปทำงานระดับชาติคือเป็นผู้อำนวยการศูนย์อบรมการแพร่ธรรม(ศูนย์ซีซี) สามพรานและในปี 1982 ก็ย้ายไปเป็นรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย แต่คุณพ่อก็ยังทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรีเต็มเวลา จนถึงปี 1989 จึงย้ายไปทำหน้าที่อื่น รวมเวลาที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์คำสอนถึง 16 ปี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ