วันครูคำสอนไทย

posted by: Administrator
ฮิต: 5206

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2
ทรงประกาศเป็นทางการให้
ครูคำสอนฟิลิป สีฟอง  อ่อนพิทักษ์
ซิสเตอร์อักแนสพิลา ซิสเตอร์ลูซีอา คำบาง
อากาทา พุดทา  เซซีลีอา บุดสี
บีบีอันนา อำไพ และมารีอาพร
เป็นบุญราศี เมื่อ 22 ตุลาคม ค.ศ.1989
และให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี
เป็นวันฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน
และพระศาสนจักรไทยถือเป็น
"วันครูคำสอนไทย"

 cateday.jpg

ขอพระเจ้าประทานพรแด่คุณครูคำสอนทุกท่าน

"สุขสันต์วันครูคำสอน"

บทมิสซาวันครูคำสอนไทย
วจนพิธีกรรมวันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม
คำขวัญวันครูคำสอนไทย (16 ธันวาคม 2010) โดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
สารคำสอนฉบับวันครูคำสอนไทย 16 ธันวาคม 53

 

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008574338
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1702
1985
14631
37782
71856
8574338
Your IP: 34.200.236.68
2020-09-19 10:40

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725