สถิติการเยี่ยมชม

007815525
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2277
5629
11303
103633
157116
7815525
Your IP: 3.83.32.171
2020-01-28 15:28

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
test.jpgทดสอบความรู้พระบัญญัติ
เจ้าหน้าที่ศูนยย์คริสตศาสนธรรม
ออกทดสอบความรู้
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
ตั้งแต่วันที่ 14-26 พฤศจิกายน 2007
ในโครงการไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 7
หัวข้อ "พระบัญญัติ 10 ประการ"


สืบเนื่องจากปีคริสตศักราช 2001 ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี  ได้จัดให้มีการแข่งขัน "ไบเบิ้ลคอนเทสต์" ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คุณครูและนักเรียนในแต่ละโรงเรียนได้ศึกษาพระคัมภีร์กันมากขึ้น  โดยกำหนดหัวข้อการศึกษาในแต่ละปีดังนี้

ปี 2001  ศึกษาพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญลูกา
ปี 2002  ศึกษาหนังสือกิจการอัครสาวก
ปี 2003  ศึกษาบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมและโครินธ์ 1-2
ปี 2004  ศึกษาคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่ 1 "ข้าพเจ้าเชื่อ"
ปี 2005  ศึกษาคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่ 2 "ศีลศักดิ์สิทธิ์"
ปี 2006  ศึกษาคำสอนเรื่อง "จงไปประกาศข่าวดี"

และในปี ค.ศ. 2007 ก็ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรีได้ศึกษาเรื่อง "พระบัญญัติ 10 ประการ" 

หลังจากการกำหนดหัวข้อให้ศึกษาแล้วก็ติดตามประเมินผลโดย  ทางศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี  จะออกข้อสอบและทดสอบนักเรียนคาทอลิกทุกคน  ซึ่งในปีนี้

แบ่งการสอบออกเป็น 4 ระดับด้วยกันคือ
1. ระดับประถมต้น (ป.1-ป.3)
ข้อสอบ 30 ข้อ แบบปรนัย 10 ข้อ และอัตนัย 20 ข้อ(ขีดถูก/ผิด,วงกลมรูปภาพ)
เกณฑ์การผ่านได้รับใบประกาศ 20 คะแนน

2.ระดับประถมปลาย (ป.4-ป.6)
ข้อสอบ 50 ข้อ แบบปรนัยทั้งหมด
เกณฑ์การผ่านได้รับใบประกาศ  40 คะแนน

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
ข้อสอบ 100 ข้อ แบบปรนัยทั้งหมด
เกณฑ์การผ่านได้รับใบประกาศ  80 คะแนน

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย-อาชีวะฯ)
ข้อสอบ 100 ข้อ แบบปรนัยทั้งหมด
เกณฑ์การผ่านได้รับใบประกาศ  85 คะแนน

นอกจากการทดสอบความรู้แล้วยังได้จัดงานวัน "ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 7 " ขึ้นที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2007 โดยเป็นการชุมนุมกันของนักเรียนคาทอลิก  มีกิจกรรมฐานเกี่ยวกับพระบัญญัติ 10 ประการ  การแสดงเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระบัญญัติ 10 ประการ  การมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมความรู้เรื่องพระบัญญัติให้กับนักเรียนและผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ