วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล 2007

posted by: Administrator
ฮิต: 4077

วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล
วันอาทิตย์ที่ 21  ตุลาคม  2007
 “ทุกพระศาสนจักรเพื่อโลกทั้งมวล”

หน้าที่คริสตชนคือการแพร่ธรรม
วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลเป็นโอกาสดีที่ทำให้เราหันกลับมาทบทวนบทบาทของเราในด้านการแพร่ธรรม ในฐานะคริสตชนเราสามารถร่วมมือกันแพร่ธรรมได้ ด้วยการสวดภาวนา การทำพลีกรรม การดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน การช่วยเหลือทางด้านวัตถุ และด้านการเงินเพื่อนำไปช่วยเหลืองานการแพร่ธรรมทั่วโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ทรงขอให้มีการถวายบูชามิสซาเพื่อการแพร่ธรรม ในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะขอให้พระสงฆ์ทุกท่านได้ถวายบูชามิสซาเพื่องานแพร่ธรรมและผู้มีพระคุณต่องานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร และเชิญชวนสัตบุรุษให้หันกลับมาไตร่ตรองถึงหน้าที่แพร่ธรรมของตน

เงินถุงทานในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2550 และเงินบริจาคในโอกาสนี้เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในงานแพร่ธรรมทั่วโลก จึงขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษ พระสงฆ์และนักบวชทุกท่านได้ร่วมมือกันในวันแพร่ธรรมสากลนี้ด้วย

sunday_evangelize_poster2007.jpg 

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008573972
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1336
1985
14265
37416
71856
8573972
Your IP: 34.200.236.68
2020-09-19 08:59

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725