ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิมพ์
posted by: Administrator
ฮิต: 1399

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีจัดการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ในปีนี้ได้จัดในรูปแบบของการแสวงบุญ ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด สามพราน ศึกษาความเป็นมาของมิสซังสยาม และประวัติของบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด จากนั้นได้ไปพบปะกับนักศึกษาคณะคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ที่กำลังอยู่ในขั้นการศึกษา-อบรมเตรียมตัวเป็นคุณครูคำสอน และที่สุดท้าย คือศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดหญิง สามพราน เพื่อให้กำลังใจพี่ ๆ และเป็นแรงใจให้นักเรียนในการดำเนินชีวิต

2018_24nov01.JPG 2018_24nov02.JPG 2018_24nov03.JPG

2018_24nov04.JPG 2018_24nov05.JPG 2018_24nov06.JPG

2018_24nov07.JPG 2018_24nov08.JPG 2018_24nov09.JPG

2018_24nov10.JPG 2018_24nov11.JPG 2018_24nov12.JPG

2018_24nov13.JPG 2018_24nov14.JPG 2018_24nov15.JPG

2018_24nov16.JPG 2018_24nov17.JPG 2018_24nov18.JPG

2018_24nov19.JPG 2018_24nov20.JPG 2018_24nov21.JPG

2018_24nov22.JPG 2018_24nov23.JPG 2018_24nov24.JPG

2018_24nov25.JPG 2018_24nov26.JPG 2018_24nov27.JPG

2018_24nov28.JPG 2018_24nov29.JPG 2018_24nov30.JPG

2018_24nov31.JPG 2018_24nov32.JPG 2018_24nov33.JPG

2018_24nov34.JPG 2018_24nov35.JPG 2018_24nov36.JPG

2018_24nov37.JPG 2018_24nov38.JPG 2018_24nov39.JPG

2018_24nov40.JPG 2018_24nov41.JPG