สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 “ เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก”

posted by: www.thaicatechesis.com
ฮิต: 1805

พระศาสนจักรคาทอลิกได้จัดสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 ที่กรุงโรม หัวข้อ “ เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก”  ระหว่างวันที่  3-28 ตุลาคม ค.ศ. 2018
         พระศาสนจักรคาทอลิกได้จัดสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15 ที่กรุงโรม หัวข้อ “ เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก” ระหว่างวันที่ 3-28 ตุลาคม ค.ศ. 2018 พ่อได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย ไปร่วมสมัชชาครั้งนี้ ในโอกาส “วันครูคำสอนไทย” จึงขอแบ่งปันเล็กน้อยแก่บรรดาครูคำสอน และผู้อ่าน

        ตุลาคม ค.ศ. 2015 เป็นสมัชชาพระสังฆราช เรื่องครอบครัว และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ออกสมณลิขิต “ความปีติยินดีแห่งความรัก” เกี่ยวกับความรักในครอบครัว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2016 เพราะฉะนั้น ตอนนี้ยังไม่มีสมณลิขิตเรื่องเยาวชน แต่พ่อขอนำบางเรื่องที่ปรากฏในเอกสารสุดท้าย ที่บรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมสมัชชาได้เสนอให้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพิจารณาทำสมณลิขิต

ภาคแรก ฟังความต้องการของเยาวชนปัจจุบัน ฟังด้วยความรัก ความเห็นใจ ในเขตวัด ในด้านการศึกษา ในสภาพสังคมที่

-มีการใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิตัล มีทั้งผลดี และผลเสีย มีข่าวไม่จริง (fake news) ที่ต้องคิดก่อนแชร์ ฯลฯ

-มีผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย ที่มีสาเหตุจากสงคราม การเบียดเบียนศาสนา ความยากจน การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก
-เรื่องการทำผิดต่อเด็กและเยาวชน ที่เราต้องช่วยกันปกป้อง เยียวยารักษา ลงโทษ ช่วยเหลือ และภาวนาให้

ภาคที่ 2 เปิดตา ไตร่ตรอง
เราควรมองบรรดาเยาวชนด้วยทัศนะคติของพระเยซูเจ้า ทุกวันนี้ พระเจ้าตรัสกับพระศาสนจักรและโลก โดยผ่านทางเยาวชน ความริเริ่มและความทุกข์ ที่ร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อเขาจะได้เลือกการศึกษา อาชีพ และกระแสเรียก ช่วยประกาศข่าวดี ในครอบครัว ในชุมชนต่อไป

ภาคที่ 3 การเลือกวิถีดำเนินชีวิต
ในสมัชชา มีคำว่า การเป็นเพื่อนฝ่ายจิต หรือ การก้าวเดินไปด้วยกัน (accompaniment) กับเยาวชน เหมือนในพระวรสารเรื่องศิษย์ที่เอมมาอุส (ลก 24:32-35) เราสามารถก้าวเดินไปด้วยกัน

1.เขตวัด ในงานอภิบาล ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช สภาภิบาล ครูคำสอน
-ในการสอนคำสอนแก่เยาวชน แก่ผู้สนใจเรียนคำสอนเป็นคริสตชน โดยใช้หนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT) และคำสอนด้านสังคม (DOCAT)
-พิธีกรรม ปรับปรุงบทเทศน์ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในพิธีมิสซา การใช้ดนตรี ศิลปะ การภาวนาเตเซ่ ฯลฯ ช่วยให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น
-ความศรัทธาประชาชนของท้องถิ่น ความศรัทธาต่อแม่พระ นักบุญ การจารึกแสวงบุญสำหรับเยาวชน
-การบริการช่วยเหลือ คนจน ศาสนสัมพันธ์ คริสตศาสนสัมพันธ์

2.การอภิบาลเยาวชนด้านกระแสเรียก
-ศูนย์เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีสถานที่พบปะ การส่งเสริมเรื่องศิลปะดนตรี กีฬา ฯลฯ ที่เยาวชนสนใจ
-สื่อศึกษาฯ มีการอบรม เพื่อการใช้สื่อสารสมัยใหม่
-ร่วมมือกับนักบวชหญิง เรื่อง ป้องกันการค้ามนุษย์ (ทาลิตากุม)

3.ด้านธรรมทูต
-สนใจผู้อพยพ และผู้ลี้ภัย ซึ่งส่วนมากเป็นเยาวชน ช่วยเหลือ ด้วยการต้อนรับ ปกป้อง ส่งเสริม และไม่เลือกปฏิบัติ ตามข้อเสนอของสมเด็จพระสันตะปาปา วันสันติภาพสากล (1 ม.ค. 2018)
-ช่วยสอนเยาวชน เรื่อง ความบริสุทธิ์ การรักนวลสงวนตัว
-ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ต่อต้านคอร์รัปชั่น การค้ายาเสพติด
-การเคารพรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตามข้อแนะนำในสมณลิขิต Laudato Si

4.การเตรียมผู้อบรมใหม่ ให้เป็นศิษย์ธรรมทูต ให้สามารถมีทักษะ เป็นเพื่อนฝ่ายจิต การอบรมสามเณร และ ผู้ถวายตัว การเตรียมแต่งงาน

เราทุกคนมีกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระบิดา โดยอาศัยพระจิตเจ้า นำพาเราไปหาพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นองค์ความรักของเรา

สุขสันต์วันครูคำสอนไทย ครับ
พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008494976
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
535
2331
13691
30276
94572
8494976
Your IP: 54.160.19.155
2020-08-15 08:59

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725