การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (ซีซี)ปี ค.ศ. 2017

พิมพ์
posted by: http://www.thaicatechesis.com/cc/
ฮิต: 2555

ประชาสัมพันธ์ การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี ค.ศ. 2017


ประชาสัมพันธ์ การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ประจำปี ค.ศ. 2017
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  (ศูนย์ CC)
เปิดการอบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่  27  เมษายน  ค.ศ. 2017
เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  15  มีนาคม  ค.ศ. 2017

::: จดหมาย :::: โบชัวร์ภาคฤดูร้อน :::: ใบสมัครภาคฤดูร้อน :::: ระเบียบการรับสมัคร ::::
::: ใบแจ้งความจำนง :::: ใบรับรอง ::::

หากท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อได้ที่ 
ผู้อำนวยการ
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
82 หมู่ 6 ซ. วัดเทียนดัด ต. ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 02-429-0443 โทรสาร 02-429-0239 
คุณนริศรา  ปรีเปรม (โอ๋) โทร  082-335-2112
E-mail : 
nccthailand@gmail.com
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  
Website :  www.thaicatechesis.com/cc/
Facebook :  www.facebook.com/ncc.nccthailand