Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 22 “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา”
ชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 22 “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา”

        ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา” (Catholic Teachers: The Mirror of Merciful God) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559/2016 โดยในปีนี้ โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีคณะผู้บริหาร คณะนักบวช ซิสเตอร์ และคุณครูคาทอลิกมาร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 248 ท่านบรรยากาศของงานชุมนุมครูคาทอลิกในปีนี้ เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป เพื่อเตรียมจิตใจครูคาทอลิกเพื่อรับศีลอภัยบาปอย่างดี ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอร้องให้ทำคือการสารภาพบาปอย่างดี และการตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติเมตตากิจอย่างจริงจัง โดยคุณพ่อไพยง มนิราช ได้ให้ข้อคิด และข้อปฏิบัติในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ครูต้องเป็นคนดี มีคุณภาพ ในฐานะ “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา (Catholic Teachers : The Mirror of Merciful God” โดยการกลับใจเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตครู และประกอบกิจเมตตาฝ่ายกายและกิจเมตตาฝ่ายจิต ต่อศิษย์และผู้ปกครอง เพื่อนครู หลังจากจบบทเทศน์เป็นช่งเวลาสำหรับการสารภาพบาป และโดยระหว่างนี้มีการอัญเชิญศีลมหาสนิทมาประทับบนพระแท่น เพื่อให้ครูได้นมัสการสรรเสริญพระเจ้าในศีลมหาสนิมด้วย

        จากนั้นเวลา 10.15 น. มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ในบทเทศน์พระสังฆราชปัญญาได้เชิญชวนให้คุณครูคาทอลิกมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า เพื่อจะไม่เอาแต่ใจของตน หรือทำตามแต่ใจของตนเท่านั้น ท่านให้ข้อคิดว่าการเป็นคนดีโดยไม่มาวัดก็เป็นไปได้ แต่ต้องเทียบกับพระวาจาของพระเจ้าด้วยว่าน้ำใจดีของเรานั้นตรงกับพระวาจาหรือไม่ มิใช่คิดตามเหตุผลของเราอย่างเดียว ในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณครูจะพบความรักความเมตตาของพระเจ้า ในการขอโทษ การอภัยบาป ในพระวาจาของพระองค์และความรักของพระเยซูเจ้า ที่สละชีวิตเพื่อเรา และเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลมหาสนิท ที่สุดแล้ว เมื่อคุณครูคาทอลิกมาวัด นอกจากจะเป็นผลดีต่อตัวเราแล้ว เรายังได้เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อ และคำสอนของพระองค์ด้วย พระสังฆราชได้กล่าวปิดท้ายว่า “พ่ออยากให้ครูคทาทอลิก ดำเนินชีวิตเป็นคริสตชน มาวัดอย่างเสมอและเป็นครูคาทอลิกที่มีความเสียสละ มีความเมตตาเหมือนกับพระองค์ติดตามลูกแกะที่หายไปเช่นเดียวกันกับพระเยซูเจ้า ปฏิบัติกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตเพื่อเราจะได้เป็นภาพลักษณ์แห่งความเมตตาเช่นเดียวกับพระะองค์”

        หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว ตัวแทนคณะครูได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสฉลองวันกตัญญู และขอบคุณคุณคุณพ่อไพยง ที่มาเป็นประธานวจพิธีกรรมศีลอภัยบาป และขอบคุณคุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ และสุดท้าย พระคุณเจ้าปัญญาได้กล่าวขอบใจคุณครูคาทอลิกทุกท่าน ถ้าไม่มีครูคาทอลิก การศึกษาของเราคงจะล้มเหลว และมีการถ่ายภาพร่วมกัน

       หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูคาทอลิก โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี และระหว่างรับประทานอาหารมีการเล่นบิงโก จับรางวัลพิเศษ ในปีนี้ทางสังฆมณฑลราชบุรี ได้มอบของขวัญเป็นผ้าขนหนูให้คุณครูที่มาร่วมงานคนละ 1 ผืน แทนความห่วงใย ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยสนุกสนานรื่นเริง

2016_16jan001.JPG 2016_16jan002.JPG 2016_16jan003.JPG

2016_16jan004.JPG 2016_16jan005.JPG 2016_16jan006.JPG

2016_16jan007.JPG 2016_16jan008.JPG 2016_16jan009.JPG

2016_16jan010.JPG 2016_16jan011.JPG 2016_16jan012.JPG

2016_16jan013.JPG 2016_16jan014.JPG 2016_16jan015.JPG

2016_16jan016.JPG 2016_16jan017.JPG 2016_16jan018.JPG

2016_16jan019.JPG 2016_16jan020.JPG 2016_16jan021.JPG

2016_16jan022.JPG 2016_16jan023.JPG 2016_16jan024.JPG

2016_16jan025.JPG 2016_16jan026.JPG 2016_16jan027.JPG

2016_16jan028.JPG 2016_16jan029.JPG 2016_16jan030.JPG

2016_16jan031.JPG 2016_16jan032.JPG 2016_16jan033.JPG

2016_16jan034.JPG 2016_16jan035.JPG 2016_16jan036.JPG

2016_16jan037.JPG 2016_16jan038.JPG 2016_16jan039.JPG

2016_16jan040.JPG 2016_16jan041.JPG 2016_16jan042.JPG

2016_16jan043.JPG 2016_16jan044.JPG 2016_16jan045.JPG

2016_16jan046.JPG 2016_16jan047.JPG 2016_16jan048.JPG

2016_16jan049.JPG 2016_16jan050.JPG 2016_16jan051.JPG

2016_16jan052.JPG 2016_16jan053.JPG 2016_16jan054.JPG

2016_16jan055.JPG 2016_16jan056.JPG 2016_16jan057.JPG

2016_16jan058.JPG 2016_16jan059.JPG 2016_16jan060.JPG

2016_16jan061.JPG 2016_16jan062.JPG 2016_16jan063.JPG

2016_16jan064.JPG 2016_16jan065.JPG 2016_16jan066.JPG

2016_16jan067.JPG 2016_16jan068.JPG 2016_16jan069.JPG

2016_16jan070.JPG 2016_16jan071.JPG 2016_16jan072.JPG

2016_16jan073.JPG 2016_16jan074.JPG 2016_16jan075.JPG

2016_16jan076.JPG 2016_16jan077.JPG 2016_16jan078.JPG

2016_16jan079.JPG 2016_16jan080.JPG 2016_16jan081.JPG

2016_16jan082.JPG 2016_16jan083.JPG 2016_16jan084.JPG

2016_16jan085.JPG 2016_16jan086.JPG 2016_16jan087.JPG

2016_16jan088.JPG 2016_16jan089.JPG 2016_16jan090.JPG

2016_16jan091.JPG 2016_16jan092.JPG 2016_16jan093.JPG

2016_16jan094.JPG 2016_16jan095.JPG 2016_16jan096.JPG

2016_16jan097.JPG 2016_16jan098.JPG 2016_16jan099.JPG

2016_16jan100.JPG 2016_16jan101.JPG 2016_16jan102.JPG

2016_16jan103.JPG 2016_16jan104.JPG 2016_16jan105.JPG

2016_16jan106.JPG 2016_16jan107.JPG 2016_16jan108.JPG

2016_16jan109.JPG 2016_16jan110.JPG 2016_16jan111.JPG

2016_16jan112.JPG 2016_16jan113.JPG 2016_16jan114.JPG

2016_16jan115.JPG 2016_16jan116.JPG 2016_16jan117.JPG

2016_16jan118.JPG 2016_16jan119.JPG 2016_16jan120.JPG

2016_16jan121.JPG 2016_16jan122.JPG