ชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 22 “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา”

พิมพ์
posted by: กฤติยา อุตสาหะ
ฮิต: 1897

ชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 22 “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา”
ชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 22 “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา”

        ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา” (Catholic Teachers: The Mirror of Merciful God) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559/2016 โดยในปีนี้ โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีคณะผู้บริหาร คณะนักบวช ซิสเตอร์ และคุณครูคาทอลิกมาร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 248 ท่านบรรยากาศของงานชุมนุมครูคาทอลิกในปีนี้ เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป เพื่อเตรียมจิตใจครูคาทอลิกเพื่อรับศีลอภัยบาปอย่างดี ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอร้องให้ทำคือการสารภาพบาปอย่างดี และการตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติเมตตากิจอย่างจริงจัง โดยคุณพ่อไพยง มนิราช ได้ให้ข้อคิด และข้อปฏิบัติในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ครูต้องเป็นคนดี มีคุณภาพ ในฐานะ “ครูคาทอลิก ภาพสะท้อนของพระเจ้าผู้เมตตากรุณา (Catholic Teachers : The Mirror of Merciful God” โดยการกลับใจเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตครู และประกอบกิจเมตตาฝ่ายกายและกิจเมตตาฝ่ายจิต ต่อศิษย์และผู้ปกครอง เพื่อนครู หลังจากจบบทเทศน์เป็นช่งเวลาสำหรับการสารภาพบาป และโดยระหว่างนี้มีการอัญเชิญศีลมหาสนิทมาประทับบนพระแท่น เพื่อให้ครูได้นมัสการสรรเสริญพระเจ้าในศีลมหาสนิมด้วย

        จากนั้นเวลา 10.15 น. มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ในบทเทศน์พระสังฆราชปัญญาได้เชิญชวนให้คุณครูคาทอลิกมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า เพื่อจะไม่เอาแต่ใจของตน หรือทำตามแต่ใจของตนเท่านั้น ท่านให้ข้อคิดว่าการเป็นคนดีโดยไม่มาวัดก็เป็นไปได้ แต่ต้องเทียบกับพระวาจาของพระเจ้าด้วยว่าน้ำใจดีของเรานั้นตรงกับพระวาจาหรือไม่ มิใช่คิดตามเหตุผลของเราอย่างเดียว ในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณครูจะพบความรักความเมตตาของพระเจ้า ในการขอโทษ การอภัยบาป ในพระวาจาของพระองค์และความรักของพระเยซูเจ้า ที่สละชีวิตเพื่อเรา และเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลมหาสนิท ที่สุดแล้ว เมื่อคุณครูคาทอลิกมาวัด นอกจากจะเป็นผลดีต่อตัวเราแล้ว เรายังได้เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อ และคำสอนของพระองค์ด้วย พระสังฆราชได้กล่าวปิดท้ายว่า “พ่ออยากให้ครูคทาทอลิก ดำเนินชีวิตเป็นคริสตชน มาวัดอย่างเสมอและเป็นครูคาทอลิกที่มีความเสียสละ มีความเมตตาเหมือนกับพระองค์ติดตามลูกแกะที่หายไปเช่นเดียวกันกับพระเยซูเจ้า ปฏิบัติกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตเพื่อเราจะได้เป็นภาพลักษณ์แห่งความเมตตาเช่นเดียวกับพระะองค์”

        หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้ว ตัวแทนคณะครูได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสฉลองวันกตัญญู และขอบคุณคุณคุณพ่อไพยง ที่มาเป็นประธานวจพิธีกรรมศีลอภัยบาป และขอบคุณคุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ และสุดท้าย พระคุณเจ้าปัญญาได้กล่าวขอบใจคุณครูคาทอลิกทุกท่าน ถ้าไม่มีครูคาทอลิก การศึกษาของเราคงจะล้มเหลว และมีการถ่ายภาพร่วมกัน

       หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูคาทอลิก โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี และระหว่างรับประทานอาหารมีการเล่นบิงโก จับรางวัลพิเศษ ในปีนี้ทางสังฆมณฑลราชบุรี ได้มอบของขวัญเป็นผ้าขนหนูให้คุณครูที่มาร่วมงานคนละ 1 ผืน แทนความห่วงใย ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยสนุกสนานรื่นเริง

2016_16jan001.JPG 2016_16jan002.JPG 2016_16jan003.JPG

2016_16jan004.JPG 2016_16jan005.JPG 2016_16jan006.JPG

2016_16jan007.JPG 2016_16jan008.JPG 2016_16jan009.JPG

2016_16jan010.JPG 2016_16jan011.JPG 2016_16jan012.JPG

2016_16jan013.JPG 2016_16jan014.JPG 2016_16jan015.JPG

2016_16jan016.JPG 2016_16jan017.JPG 2016_16jan018.JPG

2016_16jan019.JPG 2016_16jan020.JPG 2016_16jan021.JPG

2016_16jan022.JPG 2016_16jan023.JPG 2016_16jan024.JPG

2016_16jan025.JPG 2016_16jan026.JPG 2016_16jan027.JPG

2016_16jan028.JPG 2016_16jan029.JPG 2016_16jan030.JPG

2016_16jan031.JPG 2016_16jan032.JPG 2016_16jan033.JPG

2016_16jan034.JPG 2016_16jan035.JPG 2016_16jan036.JPG

2016_16jan037.JPG 2016_16jan038.JPG 2016_16jan039.JPG

2016_16jan040.JPG 2016_16jan041.JPG 2016_16jan042.JPG

2016_16jan043.JPG 2016_16jan044.JPG 2016_16jan045.JPG

2016_16jan046.JPG 2016_16jan047.JPG 2016_16jan048.JPG

2016_16jan049.JPG 2016_16jan050.JPG 2016_16jan051.JPG

2016_16jan052.JPG 2016_16jan053.JPG 2016_16jan054.JPG

2016_16jan055.JPG 2016_16jan056.JPG 2016_16jan057.JPG

2016_16jan058.JPG 2016_16jan059.JPG 2016_16jan060.JPG

2016_16jan061.JPG 2016_16jan062.JPG 2016_16jan063.JPG

2016_16jan064.JPG 2016_16jan065.JPG 2016_16jan066.JPG

2016_16jan067.JPG 2016_16jan068.JPG 2016_16jan069.JPG

2016_16jan070.JPG 2016_16jan071.JPG 2016_16jan072.JPG

2016_16jan073.JPG 2016_16jan074.JPG 2016_16jan075.JPG

2016_16jan076.JPG 2016_16jan077.JPG 2016_16jan078.JPG

2016_16jan079.JPG 2016_16jan080.JPG 2016_16jan081.JPG

2016_16jan082.JPG 2016_16jan083.JPG 2016_16jan084.JPG

2016_16jan085.JPG 2016_16jan086.JPG 2016_16jan087.JPG

2016_16jan088.JPG 2016_16jan089.JPG 2016_16jan090.JPG

2016_16jan091.JPG 2016_16jan092.JPG 2016_16jan093.JPG

2016_16jan094.JPG 2016_16jan095.JPG 2016_16jan096.JPG

2016_16jan097.JPG 2016_16jan098.JPG 2016_16jan099.JPG

2016_16jan100.JPG 2016_16jan101.JPG 2016_16jan102.JPG

2016_16jan103.JPG 2016_16jan104.JPG 2016_16jan105.JPG

2016_16jan106.JPG 2016_16jan107.JPG 2016_16jan108.JPG

2016_16jan109.JPG 2016_16jan110.JPG 2016_16jan111.JPG

2016_16jan112.JPG 2016_16jan113.JPG 2016_16jan114.JPG

2016_16jan115.JPG 2016_16jan116.JPG 2016_16jan117.JPG

2016_16jan118.JPG 2016_16jan119.JPG 2016_16jan120.JPG

2016_16jan121.JPG 2016_16jan122.JPG