ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “กิจการอัครสาวก”

posted by: กฤติยา อุตสาหะ
ฮิต: 2153

ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “กิจการอัครสาวก”
ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14
หัวข้อ “กิจการอัครสาวก”

             พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 14” ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559/2016 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

             ในวันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 5 ประเภทด้วยกัน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาชีวศึกษา
ผลการแข่งขัน

ประเภทที่ 1 ระดับอนุบาล : การแข่งขันบอกเล่าเรื่องราว
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน ดำเนินวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน วีรศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน นารีวิทยา

ประเภทที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 : “การแข่งขันเล่าเรื่องประกอบการแสดงหุ่นจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ (Freeze Action)”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน วีรศิลป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียน เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
โรงเรียน ธีรศาสตร์

 

ประเภทที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 : “การแข่งขันตอบคำถาม แฟนพันธุ์แท้ภาพกิจการอัครสาวก”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน ดำเนินวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียน อุดมวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
โรงเรียน วีรศิลป์

 

ประเภทที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 : “การแข่งขันตอบคำถาม กิจการอัครสาวกปาร์ตี้”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรียน นารีวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
โรงเรียน สารสิทธิ์พิทยาลัย

 

ประเภทที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ม.4-ม.6 : “การแข่งขันกิจการอัครสาวกไดโอรามา (สร้างโมเดล)”
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน ดรุณาราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน นารีวิทยา

 

                  งาน “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็น ครั้งที่ 14 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่น่ารักจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑล โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 13 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมงาน รวมผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 202 คน

 

              ในปีนี้กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “กิจการอัครสาวก” โดยศูนย์คริสตศาสนธรรม ได้เข้าไปดำเนินการทดสอบความรู้ กับนักเรียนคาทอลิกและนักเรียนต่างความเชื่อที่สนใจ ตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 21 โรงเรียนในสังฆมณฑล


เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008394071
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
707
3645
9582
23943
84477
8394071
Your IP: 18.232.186.117
2020-07-08 09:02

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725