ค่ายอบรมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5

พิมพ์
posted by: เชษฐ์สุดา กิจเต่ง
ฮิต: 1906

ค่ายยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี 2015
ค่ายอบรมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5

ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ได้จัดการอบรมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “เราทุกคนเป็นพี่น้องกันตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า” เมื่อวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งเขาหลวง จ.ราชบุรี มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมจาก 7 โรงเรียน และ 1 วัด จำนวนเด็กที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 105 คน และคุณครูอีก 13 ท่าน

โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้บรรดาเด็ก ๆ มองเห็นแบบอย่างของพระเยซูเจ้า และบรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ (คู่มือการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูต ปี 2015) ให้เลียนแบบจิตตารมณ์ในการเป็นธรรมทูต อีกทั้งฝึกฝนการมีหัวใจแบบธรรมทูต และแบ่งปันสิ่งดี ๆ แก่เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง รวมถึงสังคมด้วย

2015_21-22aug001.JPG 2015_21-22aug002.JPG 2015_21-22aug003.JPG

2015_21-22aug004.JPG 2015_21-22aug005.JPG 2015_21-22aug006.JPG

2015_21-22aug007.JPG 2015_21-22aug008.JPG 2015_21-22aug009.JPG

2015_21-22aug010.JPG 2015_21-22aug011.JPG 2015_21-22aug012.JPG

2015_21-22aug013.JPG 2015_21-22aug014.JPG 2015_21-22aug015.JPG

2015_21-22aug016.JPG 2015_21-22aug017.jpg 2015_21-22aug018.jpg

2015_21-22aug019.jpg 2015_21-22aug020.jpg 2015_21-22aug021.jpg

2015_21-22aug022.jpg 2015_21-22aug023.JPG 2015_21-22aug024.JPG

2015_21-22aug025.JPG 2015_21-22aug026.JPG 2015_21-22aug027.JPG

2015_21-22aug028.JPG 2015_21-22aug029.JPG 2015_21-22aug030.JPG

2015_21-22aug031.JPG 2015_21-22aug032.JPG 2015_21-22aug033.JPG

2015_21-22aug034.JPG 2015_21-22aug035.JPG 2015_21-22aug036.JPG

2015_21-22aug037.JPG 2015_21-22aug038.JPG 2015_21-22aug039.JPG

2015_21-22aug040.JPG 2015_21-22aug041.JPG 2015_21-22aug042.JPG

2015_21-22aug043.JPG 2015_21-22aug044.JPG 2015_21-22aug045.JPG

2015_21-22aug046.JPG 2015_21-22aug047.JPG 2015_21-22aug048.JPG

2015_21-22aug049.JPG 2015_21-22aug050.JPG 2015_21-22aug051.JPG

2015_21-22aug052.JPG 2015_21-22aug053.JPG 2015_21-22aug054.JPG