การรับสมัครนักศึกษาคณะศาสนศาสตร์ฯปีการศึกษา 2558

posted by: www.saengtham.ac.th
ฮิต: 2213

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะศาสนศาสตร์
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

ปีการศึกษา 2558

สภาพ ระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรครูฆราวาสและนักบวช เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาในด้านศาสนาและเทววิทยามากยิ่งขึ้น
ดังนั้น  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมประเทศไทยและวิทยาลัยแสงธรรม จึงร่วมมือกันดำเนินการเปิดหลักสูตรคริสตศาสนศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการเปิดหลักสูตรนี้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543  โดยเป็นหลักสูตร 4 ปี ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (Bachelor of Arts :Christian Studies)


ซึ่ง ขณะนี้มีบัณฑิตครูคำสอนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 11 รุ่น จำนวน 163 คน และได้ปฏิบัติหน้าที่ครูคำสอนในหน่วยงานคาทอลิก วัด และโรงเรียนต่าง ๆ

ในปีการศึกษา 2558 จะเปิดรับสมัครนักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2558

ติดต่อได้ที่ : วิทยาลัยแสงธรรม  20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com  http:// www.saengtham.ac.th

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
| จดหมายประชาสัมพันธ์ |ใบสมัครเรียนที่แสงธรรม | แผ่นพับประชาสัมพันธ์ | ใบสัมภาษณ์ l หนังสือรับรอง

 

 

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008495115
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
674
2331
13830
30415
94572
8495115
Your IP: 54.160.19.155
2020-08-15 09:34

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725