ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007470964
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1757
3346
1757
75131
129662
7470964
Your IP: 3.227.3.146
2019-11-17 10:26

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะศาสนศาสตร์
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

ปีการศึกษา 2558

สภาพ ระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรครูฆราวาสและนักบวช เพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษาในด้านศาสนาและเทววิทยามากยิ่งขึ้น
ดังนั้น  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมประเทศไทยและวิทยาลัยแสงธรรม จึงร่วมมือกันดำเนินการเปิดหลักสูตรคริสตศาสนศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการเปิดหลักสูตรนี้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543  โดยเป็นหลักสูตร 4 ปี ผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (Bachelor of Arts :Christian Studies)


ซึ่ง ขณะนี้มีบัณฑิตครูคำสอนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 11 รุ่น จำนวน 163 คน และได้ปฏิบัติหน้าที่ครูคำสอนในหน่วยงานคาทอลิก วัด และโรงเรียนต่าง ๆ

ในปีการศึกษา 2558 จะเปิดรับสมัครนักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2558

ติดต่อได้ที่ : วิทยาลัยแสงธรรม  20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com  http:// www.saengtham.ac.th

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
| จดหมายประชาสัมพันธ์ |ใบสมัครเรียนที่แสงธรรม | แผ่นพับประชาสัมพันธ์ | ใบสัมภาษณ์ l หนังสือรับรอง

 

 

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ