ออกบูธจัดกิจกรรมคริสตศาสนา

พิมพ์
ฮิต: 2476

ออกบูธจัดกิจกรรมคริสตศาสนาออกบูธจัดกิจกรรมคริสตศาสนา
         เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมคริสตศาสนาในโอกาสวันวิชาการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี โดยมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติอัครสาวก 12 องค์  ต่อจิ๊กซอว์ภาพประวัติของพระเยซูเจ้า  ระบายสี  ใบงานอักษรไขว้  มีเด็ก ๆ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

2015_17feb001.JPG 2015_17feb002.JPG 2015_17feb003.JPG

2015_17feb004.JPG 2015_17feb005.JPG 2015_17feb006.JPG

2015_17feb007.JPG 2015_17feb008.JPG 2015_17feb009.JPG

2015_17feb010.JPG 2015_17feb011.JPG 2015_17feb012.JPG

2015_17feb013.JPG 2015_17feb014.JPG 2015_17feb015.JPG

2015_17feb016.JPG 2015_17feb017.JPG 2015_17feb018.JPG

2015_17feb019.JPG 2015_17feb020.JPG 2015_17feb021.JPG

2015_17feb022.JPG 2015_17feb023.JPG 2015_17feb024.JPG

2015_17feb025.JPG 2015_17feb026.JPG 2015_17feb027.JPG

2015_17feb028.JPG 2015_17feb029.JPG 2015_17feb030.JPG

2015_17feb031.JPG 2015_17feb032.JPG 2015_17feb033.JPG

2015_17feb034.JPG 2015_17feb035.JPG 2015_17feb036.JPG

2015_17feb037.JPG 2015_17feb038.JPG 2015_17feb039.JPG

2015_17feb040.JPG 2015_17feb041.JPG 2015_17feb042.JPG

2015_17feb043.JPG 2015_17feb044.JPG 2015_17feb045.JPG

2015_17feb046.JPG 2015_17feb047.JPG 2015_17feb048.JPG

2015_17feb049.JPG 2015_17feb050.JPG 2015_17feb051.JPG

2015_17feb052.JPG 2015_17feb053.JPG 2015_17feb054.JPG

2015_17feb055.JPG 2015_17feb056.JPG 2015_17feb057.JPG

2015_17feb059.JPG 2015_17feb060.JPG