วันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 21

พิมพ์
posted by: กฤติยา อุตสาหะ
ฮิต: 2547

วันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 21วันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 21

          ฝ่ายอบรมศึกษาโดยคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียน ได้จัดวันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2014/2557 ณ โรงเรียนวีรศิลป์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2015

            ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดงานชุมนุมครูคาทอลิกเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีงามให้แก่ครูคาทอลิกทุกท่าน ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “ปีศักดิ์สิทธิ์” (JUBILEE)" เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558/2015 โดยในปีนี้ โรงเรียนวีรศิลป์ ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีคณะผู้บริหาร คณะนักบวช ซิสเตอร์ และคุณครูคาทอลิกมาร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 298 คน        บรรยากาศของงานชุมนุมครูคาทอลิกในปีนี้ เริ่มต้นด้วยการเตรียมจิตใจครูคาทอลิกเพื่อรับศีลอภัยบาป โดยคุณพ่อดำรัส ลิมาลัย ได้ให้ข้อคิด และเตือนใจให้คุณครูให้อภัยแก่ผู้ที่ทำผิดต่อตนเอง ตามพระวาจาที่ว่า ถ้าเขาทำผิดต่อท่านวันละเจ็ดครั้ง และกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดครั้ง พูดว่า “ฉันเสียใจ” ท่านจงให้อภัยเขาเถิด’ (ลก. 17:4) ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อไพยง มนิราช อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและให้ข้อคิดเกี่ยวกับปีศักดิ์สิทธิ์

         หลังจากรับประทานอาหารว่าง เป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ด้วยกิจกรรม"งานวัดครูคาทอลิก" ดยคุณพ่อกันตภณ ดำรงศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ พร้อมกับคณะสงฆ์ที่มาร่วมงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวัด Jubilee fun fair โดยมีซุ้มกิจกรรมให้ครูได้เข้าไปร่วมสนุก 15 ซุ้ม แต่ละซุ้มกิจกรรมประยุกต์มาจากบทเรียนในสารคำสอน เรื่องปีศักดิ์สิทธิ์ (สารคำสอน ฉบับที่ 153-157 ปีการศึกษา พ.ศ.2557) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้และความบันเทิง เช่น Jubilee Crossword, ซุ้มไข่เลวี . Identity Bishop, เซียนอาสนวิหาร, แฟนพันธ์แท้เจ้าอาวาส, Word finder, ห่วงหา 50 โดยคุณครูจะต้องจับกลุ่มกันไปทำกิจกรรมให้ครบ 4 กิจกรรม เพื่อนำบัตรเข้างานไปแลกบัตรบิงโก และใช้บัตรเพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร แต่ละโรงเรียน ซึ่งนำมาส่งความสุขให้กับทำให้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

            หลังจากรับประทานอาหาร และเล่นบิงโก จับรางวัลพิเศษ มีการมอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณคุณพ่อเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ ผู้จัดการโรงเรียนวีรศิลป์และคระครูโรงเรียนวีรศิลป์ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และสวยงาม หลังจากนั้นทางสังฆมณฑลราชบุรี ได้มอบผ้าห่มให้ครูคาทอลิกเป็นของขวัญให้คุณครูที่มาร่วมงานคนละ 1 ผืน แทนความห่วงใย ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

2015_16jan001.JPG 2015_16jan002.JPG 2015_16jan003.JPG

2015_16jan004.JPG 2015_16jan005.JPG 2015_16jan006.JPG

2015_16jan007.JPG 2015_16jan008.JPG 2015_16jan009.JPG

2015_16jan010.JPG 2015_16jan011.JPG 2015_16jan012.JPG

2015_16jan013.JPG 2015_16jan014.JPG 2015_16jan015.JPG

2015_16jan016.JPG 2015_16jan017.JPG 2015_16jan018.JPG

2015_16jan019.JPG 2015_16jan020.JPG 2015_16jan021.JPG

2015_16jan022.JPG 2015_16jan023.JPG 2015_16jan024.JPG

2015_16jan025.JPG 2015_16jan026.JPG 2015_16jan027.JPG

2015_16jan028.JPG 2015_16jan029.JPG 2015_16jan030.JPG

2015_16jan031.JPG 2015_16jan032.JPG 2015_16jan033.JPG

2015_16jan034.JPG 2015_16jan035.JPG 2015_16jan036.JPG

2015_16jan037.JPG 2015_16jan038.JPG 2015_16jan039.JPG

2015_16jan040.JPG 2015_16jan041.JPG 2015_16jan042.JPG

2015_16jan043.JPG 2015_16jan044.JPG 2015_16jan045.JPG

2015_16jan046.JPG 2015_16jan047.JPG 2015_16jan048.JPG

2015_16jan049.JPG 2015_16jan050.JPG 2015_16jan051.JPG

2015_16jan052.JPG 2015_16jan053.JPG 2015_16jan054.JPG

2015_16jan055.JPG 2015_16jan056.JPG 2015_16jan057.JPG

2015_16jan058.JPG 2015_16jan059.JPG 2015_16jan060.JPG

2015_16jan061.JPG 2015_16jan062.JPG 2015_16jan063.JPG

2015_16jan064.JPG 2015_16jan065.JPG 2015_16jan066.JPG

2015_16jan067.JPG 2015_16jan068.JPG 2015_16jan069.JPG

2015_16jan070.JPG 2015_16jan071.JPG 2015_16jan072.JPG

2015_16jan073.JPG 2015_16jan074.JPG 2015_16jan075.JPG

2015_16jan076.JPG 2015_16jan077.JPG 2015_16jan078.JPG

2015_16jan079.JPG 2015_16jan080.JPG 2015_16jan081.JPG

2015_16jan082.JPG 2015_16jan083.JPG 2015_16jan084.JPG

2015_16jan085.JPG 2015_16jan086.JPG 2015_16jan087.JPG

2015_16jan088.JPG 2015_16jan089.JPG 2015_16jan090.JPG

2015_16jan091.JPG 2015_16jan092.JPG 2015_16jan093.JPG

2015_16jan094.JPG 2015_16jan095.JPG 2015_16jan096.JPG

2015_16jan097.JPG 2015_16jan098.JPG 2015_16jan099.JPG

2015_16jan100.JPG 2015_16jan101.JPG 2015_16jan102.JPG

2015_16jan103.JPG 2015_16jan104.JPG 2015_16jan105.JPG

2015_16jan106.JPG 2015_16jan107.JPG 2015_16jan108.JPG

2015_16jan109.JPG 2015_16jan110.JPG 2015_16jan111.JPG

2015_16jan112.JPG 2015_16jan113.JPG 2015_16jan114.JPG

2015_16jan115.JPG 2015_16jan116.JPG 2015_16jan117.JPG

2015_16jan118.JPG 2015_16jan119.JPG 2015_16jan120.JPG

2015_16jan121.JPG 2015_16jan122.JPG 2015_16jan123.JPG

2015_16jan124.JPG 2015_16jan125.JPG 2015_16jan126.JPG

2015_16jan127.JPG 2015_16jan128.JPG 2015_16jan129.JPG

2015_16jan130.JPG 2015_16jan131.JPG 2015_16jan132.JPG

2015_16jan133.JPG 2015_16jan134.JPG 2015_16jan135.JPG

2015_16jan136.JPG 2015_16jan137.JPG 2015_16jan138.JPG

2015_16jan139.JPG 2015_16jan140.JPG 2015_16jan141.JPG

2015_16jan142.JPG 2015_16jan143.JPG 2015_16jan144.JPG

2015_16jan145.JPG 2015_16jan146.JPG 2015_16jan147.JPG

2015_16jan148.JPG 2015_16jan149.JPG 2015_16jan150.JPG

2015_16jan151.JPG 2015_16jan152.JPG 2015_16jan153.JPG

2015_16jan154.JPG 2015_16jan155.JPG 2015_16jan156.JPG

2015_16jan157.JPG 2015_16jan158.JPG 2015_16jan159.JPG

2015_16jan160.JPG 2015_16jan161.JPG 2015_16jan162.JPG

2015_16jan163.JPG 2015_16jan164.JPG 2015_16jan165.JPG

2015_16jan166.JPG 2015_16jan167.JPG 2015_16jan168.JPG

2015_16jan169.JPG 2015_16jan170.JPG 2015_16jan171.JPG

2015_16jan172.JPG 2015_16jan173.JPG 2015_16jan174.JPG

2015_16jan175.JPG 2015_16jan176.JPG 2015_16jan177.JPG

2015_16jan178.JPG 2015_16jan179.JPG 2015_16jan180.JPG

2015_16jan181.JPG 2015_16jan182.JPG 2015_16jan183.JPG

2015_16jan184.JPG 2015_16jan185.JPG 2015_16jan186.JPG

2015_16jan187.JPG 2015_16jan188.JPG 2015_16jan189.JPG

2015_16jan190.JPG 2015_16jan191.JPG 2015_16jan192.JPG

2015_16jan193.JPG 2015_16jan194.JPG 2015_16jan195.JPG

2015_16jan196.JPG 2015_16jan197.JPG 2015_16jan198.JPG

2015_16jan199.JPG 2015_16jan200.JPG