วันยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี

พิมพ์
ฮิต: 2187

วันยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรีวันยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี
        เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015 แผนกงานยุวธรรมทูต ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  จัดงานวันยุวธรรมทูตในหัวข้อ "เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน " ณ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี  โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ เป็นผู้เทศน์ให้ข้อคิด  หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว พระสังฆราชได้นำภาวนาเพื่อยุวธรรมทูตและเด็ก ๆ ได้นำของขวัญมามอบให้กับพระเยซูเจ้าเพื่อนำไปส่งต่อให้กับเพื่อน ๆ ที่ลำบากและอยู่ห่างไกลต่อไป  จากนั้นมีกิจกรรมฐานความรู้ "อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า" ให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน   มีบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์  คุณครูและเด็ก ๆ เข้าร่วมในงานจำนวน   320   คน

2015_10jan0001.JPG 2015_10jan0002.JPG 2015_10jan0003.JPG

2015_10jan0004.JPG 2015_10jan0005.JPG 2015_10jan0006.JPG

2015_10jan0007.JPG 2015_10jan0008.JPG 2015_10jan0009.JPG

2015_10jan0010.JPG 2015_10jan0011.JPG 2015_10jan0012.JPG

2015_10jan0013.JPG 2015_10jan0014.JPG 2015_10jan0015.JPG

2015_10jan0016.JPG 2015_10jan0017.JPG 2015_10jan0018.JPG

2015_10jan0019.JPG 2015_10jan0020.JPG 2015_10jan0021.JPG

2015_10jan0022.JPG 2015_10jan0023.JPG 2015_10jan0024.JPG

2015_10jan0025.JPG 2015_10jan0026.JPG 2015_10jan0027.JPG

2015_10jan0028.JPG 2015_10jan0029.JPG 2015_10jan0030.JPG

2015_10jan0031.JPG 2015_10jan0032.JPG 2015_10jan0033.JPG

2015_10jan0034.JPG 2015_10jan0035.JPG 2015_10jan0036.JPG

2015_10jan0037.JPG 2015_10jan0038.JPG 2015_10jan0039.JPG

2015_10jan0040.JPG 2015_10jan0041.JPG 2015_10jan0042.JPG

2015_10jan0043.JPG 2015_10jan0044.JPG 2015_10jan0045.JPG

2015_10jan0046.JPG 2015_10jan0047.JPG 2015_10jan0048.JPG

2015_10jan0049.JPG 2015_10jan0050.JPG 2015_10jan0051.JPG

2015_10jan0052.JPG 2015_10jan0053.JPG 2015_10jan0054.JPG

2015_10jan0055.JPG 2015_10jan0056.JPG 2015_10jan0057.JPG

2015_10jan0058.JPG 2015_10jan0059.JPG 2015_10jan0060.JPG

2015_10jan0061.JPG 2015_10jan0062.JPG 2015_10jan0063.JPG

2015_10jan0064.JPG 2015_10jan0065.JPG 2015_10jan0066.JPG

2015_10jan0067.JPG 2015_10jan0068.JPG 2015_10jan0069.JPG

2015_10jan0070.JPG 2015_10jan0071.JPG 2015_10jan0072.JPG

2015_10jan0073.JPG 2015_10jan0074.JPG 2015_10jan0075.JPG

2015_10jan0076.JPG 2015_10jan0077.JPG 2015_10jan0078.JPG

2015_10jan0079.JPG 2015_10jan0080.JPG 2015_10jan0081.JPG

2015_10jan0082.JPG 2015_10jan0083.JPG 2015_10jan0084.JPG

2015_10jan0085.JPG 2015_10jan0086.JPG 2015_10jan0087.JPG

2015_10jan0088.JPG 2015_10jan0089.JPG 2015_10jan0090.JPG

2015_10jan0091.JPG 2015_10jan0092.JPG 2015_10jan0093.JPG

2015_10jan0094.JPG 2015_10jan0095.JPG 2015_10jan0096.JPG

2015_10jan0097.JPG 2015_10jan0098.JPG 2015_10jan0099.JPG

2015_10jan0100.JPG 2015_10jan0101.JPG 2015_10jan0102.JPG

2015_10jan0103.JPG