ชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 10

posted by: ชลธิชา กิจเต่ง
ฮิต: 2682

ชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 10ชุมนุมยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 10
             เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2014 ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี แผนกงานยุวธรรมทูต  จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 10  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ คุณครูและเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานจำนวนกว่า 190 คน

 

              เริ่มการชุมนุมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเจ้าโดยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธาน  มีการเก็บถุงทานเพื่อส่งไปสมทบกับเงินบริจาคในวันพระคริสตแสดงองค์
  
                หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว   พระสังฆราชและพระสงฆ์ได้มอบดอกไม้แด่พระกุมาร  จากนั้นเด็ก ๆ ก็นำของขวัญและสิ่งของที่เตรียมมาบริจาคให้เพื่อน ๆ ในเขตแพร่ธรรมของสังฆมณฑล   ถวายแด่พระกุมาร นอกจากนี้  แผนกงานยุวธรรมทูตได้มอบเงินสะสมจาการขายขยะรีไซเคิลและเงินบริจาค  ให้กับเขตแพร่ธรรม อ.สวนผึ้ง  เขตกาญจนบุรี  และหน่วยงานสังคมพัฒนา  เพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรมในแต่ละพื้นที่ด้วย 

 

              จากนั้น เป็นกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับอัครสาวก 12 คน ในรูปแบบฐานกิจกรรม 11 ฐาน  เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมและสะสมคูปองเป็นคะแนนกลุ่ม   โอกาสนี้พระคุณเจ้าปัญญา   กฤษเจริญ ได้ร่วมจัดกิจกรรมฐานในครั้งนี้อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง


           ในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองหัวข้อการรณรงค์ตลอดปีการศึกษา 2556/2013 “อัครสาวกสิบสองคน แบบอย่างแห่งความเชื่อ” ดังนั้นในทุกกิจกรรมของวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของบรรดาอัครสาวกทั้งหลาย การประกอบอาชีพ กิจการต่าง ๆ ที่พวกท่านได้กระทำ ในขณะที่เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า เรียนรู้จักคำสอน และสืบทอดภารกิจต่าง ๆ ต่อจากพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ จนกระทั่งการสละชีวิตของพวกท่านเป็นมรณสักขี เพื่อประกาศและปกป้องความเชื่อที่ท่านสละต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระศาสนจักรได้ประกาศ และยืนยันความเชื่อของพวกท่าน ในฐานะอัครสาวกของพระเยซูเจ้า แบบอย่างแห่งความเชื่อจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น เมื่อเด็ก ๆ ได้เห็นแบบอย่างของบรรดาอัครสาวกในวันนี้แล้ว พวกเขาจะสามารถประกาศข่าวดี    และแบ่งปันความเชื่อนั้นให้กับเพื่อนพี่น้องได้ อาศัยคำพูดและการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ดังเช่นบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระองค์ และร่วมดำเนินชีวิตกับพระองค์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเด็ก ๆ สำหรับปีการศึกษาหน้า ในหัวข้อ “เรายินดีที่ได้ประกาศพระเยซู”

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008582178
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1650
3020
6670
45622
71856
8582178
Your IP: 3.228.10.17
2020-09-22 10:33

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725