Bible Contest ครั้งที่ 11

Bible Contest ครั้งที่ 11 สังฆมณฑลราชบุรี

2013 26 jan

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรีได้จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ในโครงการไบเบิ้ล คอนเทสต์ ครั้งที่ 11 ขึ้น ณ โรงเรียนดรุณาราชุบรี ในหัวข้อศึกษาเรื่อง "พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก"

โดยจัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาชีวศึกษา โดยรูปแบบการแข่งขันแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปตามวัย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 โรงเรียน บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008574291
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1655
1985
14584
37735
71856
8574291
Your IP: 34.200.236.68
2020-09-19 10:20

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725