สถิติการเยี่ยมชม

007789171
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1842
3597
11260
77279
157116
7789171
Your IP: 35.168.111.191
2020-01-22 13:34

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
โลโก้ปีพระสงฆ์ภาวนาเพื่อพระสงฆ์  โดย คุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์
            ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงแต่งตั้งพระสงฆ์ให้เป็นประกาศก  ประกาศข่าวดีของพระองค์แก่นานาชาติ  เป็นพระสงฆ์อภิบาลเลี้ยงดูฝูงแกะมิให้อดอยาก  และให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง  และให้เป็นกษัตริย์  คอยสอดส่องดูแลประชากรของพระองค์  ให้อยู่ดีมีสุขโดยทั่วหน้ากัน

             โปรดทอดพระเนตรมายังพระสงฆ์ของพระองค์  ซึ่งตรากตรำทำหน้าที่เหล่านี้อย่างซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และอุทิศตนเพื่อเห็นแก่พระศาสนจักร  และเพื่อพระอาณาจักรของพระองค์จงมาถึง โปรดประทานพระพรแห่งสติกำลังแก่พระสงฆ์เหล่านี้ ให้มีจิตยึดมั่นในพระองค์ มิเสี่อมคลาย สมกับเป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ และเป็นศิษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปราน

             โปรดทอดพระเนตรมายังพระสงฆ์อีกมากมาย ที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้นกันดารอิสรภาพในการน้อมรับนับถือพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียว

             โปรดให้ปีพระสงฆ์เป็นปีแห่งพระพร นำชีวิตใหม่ จิตใจใหม่มาให้พระสงฆ์ทุกองค์ เป็นต้นให้พระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลาย พระสงฆ์ที่สูงอายุ และพระสงฆ์ที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตสงฆ์ ให้พบความทุเลาบรรเทาใจ และให้ได้พบแสงสว่างส่องทางชีวิต ในพะรเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นสงฆ์นิรันดร และทรงเป็นความสว่างส่องทางชีวิตด้วยเทอญ อาแมน

 ข้าแต่พระนางมารีย์ ราชินีแห่งพระสงฆ์                                       ช่วยวิงวอนเทอญ
 นักบุญ ยอห์น มารี เวียนเนย์ องค์อุปภัมภ์ของพระสงฆ์                  ช่วยวิงวอนเทอญ
 บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง องค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์ไทย
ช่วยวิงวอนเทอญ

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ