สถิติการเยี่ยมชม

007789172
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1843
3597
11261
77280
157116
7789172
Your IP: 35.168.111.191
2020-01-22 13:34

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ร่วมแสดงความยินดีกับสังฆมณฑลจันทบุรี

              สำนักเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงแต่งตั้งคุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2009

ด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงรับการลาเกษียณของพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี และทรงแต่งตั้งคุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประมุของค์ใหม่ของสังฆมณฑลจันทบุรี

คุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ผู้ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ที่บางนกแขวก (สังฆมณฑลราชบุรี) ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1987

สำเร็จการอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1998 หลังจากนั้นไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอังเยลีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับเทววิทยาด้านจริยธรรม

บทบาทหน้าที่ตั้งแต่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์มีดังนี้
ค.ศ. 1987-1989 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย (วัดเพลง) ราชบุรี
ค.ศ. 1989-1991 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล (บ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลราชบุรี)
ค.ศ. 1991-1992 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรด้านงานอภิบาลที่สถาบัน (EAPI) ประเทศฟิลิปปินส์
ค.ศ. 1992-1996 อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล (บ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลราชบุรี)
ค.ศ. 1996-1998 เจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
ค.ศ. 1998-2000 ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอังเยลีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ค.ศ. 2001-2005 ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทบาทหน้าที่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา
เป็นอุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี (สังฆมณฑลราชบุรี)
เป็นเจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี มีพื้นที่ 34,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 8 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) ชลบุรี ตราด นครนายก (ยกเว้นอำเภอบ้านนา) ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว จำนวนคาทอลิก 36,021 คน พระสงฆ์สังฆมณฑล 88 องค์ พระสงฆ์นักบวช 20 องค์ ภราดา 14 ท่าน ภคินี 193 ท่าน


ขอบคุณข้อมูล จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ