ร่วมแสดงความยินดีกับสังฆมณฑลจันทบุรี

posted by: Administrator
ฮิต: 4428
ร่วมแสดงความยินดีกับสังฆมณฑลจันทบุรี

              สำนักเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงแต่งตั้งคุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2009

ด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงรับการลาเกษียณของพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี และทรงแต่งตั้งคุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประมุของค์ใหม่ของสังฆมณฑลจันทบุรี

คุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ผู้ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ที่บางนกแขวก (สังฆมณฑลราชบุรี) ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1987

สำเร็จการอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1998 หลังจากนั้นไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอังเยลีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับเทววิทยาด้านจริยธรรม

บทบาทหน้าที่ตั้งแต่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์มีดังนี้
ค.ศ. 1987-1989 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย (วัดเพลง) ราชบุรี
ค.ศ. 1989-1991 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล (บ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลราชบุรี)
ค.ศ. 1991-1992 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรด้านงานอภิบาลที่สถาบัน (EAPI) ประเทศฟิลิปปินส์
ค.ศ. 1992-1996 อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล (บ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลราชบุรี)
ค.ศ. 1996-1998 เจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
ค.ศ. 1998-2000 ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอังเยลีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ค.ศ. 2001-2005 ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทบาทหน้าที่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา
เป็นอุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี (สังฆมณฑลราชบุรี)
เป็นเจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี มีพื้นที่ 34,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 8 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) ชลบุรี ตราด นครนายก (ยกเว้นอำเภอบ้านนา) ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว จำนวนคาทอลิก 36,021 คน พระสงฆ์สังฆมณฑล 88 องค์ พระสงฆ์นักบวช 20 องค์ ภราดา 14 ท่าน ภคินี 193 ท่าน


ขอบคุณข้อมูล จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008489727
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
368
1827
8442
25027
94572
8489727
Your IP: 3.228.11.9
2020-08-13 04:38

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725