การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนที่ศูนย์ ซี.ซี. ประจำปี ค.ศ.2009

posted by: Administrator
ฮิต: 3027

อบรมคำสอนภาคฤดูร้อนการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนที่ศูนย์ ซี.ซี. ประจำปี ค.ศ.2009
           ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน  ได้รับมอบพันธกิจจากพระศาสนจักรให้เป็นสถาบันเพื่อเผยแผ่ความเชื่อ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานคำสอนให้แก่ผู้สนใจและผู้รับผิดชอบงานคำสอน ทั้งในระบบโรงเรียน เขตวัด และศูนย์คำสอน ฯ ให้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ทางเทววิทยาและชีวิตจิต เพื่อเสริมทักษะการสอนคำสอน และวิชาคริสตศาสตร์ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝึกความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้วยการจัดอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนต่อเนื่องกันมาทุกปี

         สำหรับภาคฤดูร้อน ปี ค.ศ.2009 นี้ ทางศูนย์ฯ จะเปิดการอบรมตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ค.ศ.2009 (6 สัปดาห์)  
  
หมายเหตุ : ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม  ค.ศ.2008 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2009 เท่านั้น
 
 * ระเบียบการสมัคร  word     pdf
 
* หลักสูตรการอบรมคำสอนฉบับแก้ไขปรับปรุง ปี ค.ศ. 2009  word   pdf

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008268476
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1299
3821
5120
76300
124365
8268476
Your IP: 34.204.193.85
2020-05-25 13:50

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725