ทดสอบความรู้โครงการ Bible Contest 8 สังฆมณฑลราชบุรี

posted by: Administrator
ฮิต: 3440

 

ทดสอบความรู้โครงการ Bible Contest 8 สังฆมณฑลราชบุรี
    ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี ออกทดสอบความรู้นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี ตามโครงการBible Contest 8 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดหัวข้อการศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ "ปีพระวาจาและปีนักบุญเปาโล"สอดคล้องกับนโยบายของพระศานจักร โอกาสฉลอง 2000 ปีการเกิดของนักบุญเปาโล โดยเริ่มทำการออกทดสอบตั้งแต่วันที่ 8 - 23 ธันวาคม 2008 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 1,541 คน จาก 21 โรงเรียน แบ่งการสอบออกเป็น 4 ช่วงชั้น คือ ระดับ ป.1-3   340 คน ระดับ ป.4-6   475 คน ระดับ ม.1-3   480 คน ระดับ ม.4-6    246 คน

 

 

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008489577
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
218
1827
8292
24877
94572
8489577
Your IP: 3.228.11.9
2020-08-13 03:30

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725