สถิติการเยี่ยมชม

007815575
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2327
5629
11353
103683
157116
7815575
Your IP: 3.83.32.171
2020-01-28 15:31

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สารวันครูคำสอน 2009 จากพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ    อาภรณ์รัตน์สารวันครูคำสอนไทย
“ด้วยความรักเมตตาและสัจธรรม”
         พระสังฆราช  ลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต  ได้เขียน คำขวัญ วันครูคำสอนไทยฉบับปฐมฤกษ์ วันที่16 ธันวาคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) และ สาส์นวันครูคำสอนไทย ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008)  พระคุณเจ้าได้เป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมต่อเนื่องเป็นเวลานาน   เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาซีซีผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน   มาร่วมประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ  และได้พูด
ถึงบทบาทพ่อแม่เป็นครูคำสอนคนแรกของลูก  เน้นคำสอนครอบครัวในสมัยปัจจุบัน
        ปีนี้พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลเชียงใหม่และรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ซึ่งมี 2 แผนก คือแผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม(คำสอน) พ่อจะสานต่องานที่พระคุณเจ้าได้ให้ความคิดไว้

        พี่น้องที่รัก ในโอกาสวันพระคัมภีร์ (อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคมปีนี้) และวันครูคำสอนไทย (วันที่16ธันวาคมของทุกปี) ขอเชิญชวนให้เราสนับสนุนส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์  พระวาจาของพระเจ้าให้จริงจังมากยิ่งขึ้น สม่ำเสมอ วันละ 5 – 10 นาที เป็นพิเศษอ่านพระคัมภีร์สำนวนที่เราแปลใหม่  เงินบริจาค ของพี่น้องในวันพระคัมภีร์  จะสนับสนุนกิจกรรมด้านนี้

         พวกเราผู้รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม  ขอให้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม สัปดาห์พระคัมภีร์  วันพระคัมภีร์   ไบเบิ้ลคอนเทสต์ แบบที่มิสซังราชบุรีจัด การท่องพระวาจา บทสดุดี หรือบอกเล่าเรื่องพระเยซูที่เราประทับใจ  ฯลฯ

         จงอย่ากลัวเหนื่อย  ที่จะช่วย ให้นักเรียน  เด็ก เยาวชน หรือเพื่อนของเราสักหนึ่ง คนให้รักพระวาจาสักตอนหนึ่ง 
ครูคำสอนที่รัก เราโชคดีที่มีบุญราศี ฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์  แห่งบ้านสองคอน จ.มุกดาหาร เป็นแบบอย่างของเรา  พระศาสนจักรได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ 20 ปีแล้ว (พ.ศ. 2532 – 2552 / ค.ศ. 1989- 2009) 

         แม้สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แต่จิตใจของมนุษย์ ทุกวัยต้องการอาณาจักรพระเจ้า  ความยุติธรรม  สันติสุข  และความรักในสัจธรรม  ขอให้คุณครูรักพระวาจา  ด้วยการศึกษาค้นคว้า  อ่าน  รำพึงเป็นประจำ ขอให้คุณครูอ่านพระสมณสาส์น ความรักในสัจธรรมของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่  16  ว่าด้วยพัฒนาประชาชาติด้วยความรักเมตตา  และสัจธรรม  ฉบับที่พระสังฆราช  พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย  แปลและเรียบเรียง  (จัดพิมพ์เมื่อ  28  กันยายน  2009)  เพื่อเข้าใจคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรปัจจุบัน
     
         “ความรักของพระเจ้ากระตุ้นเราให้อุตส่าห์พยายามมากขึ้น  ให้มีความกล้าหาญช่วยเหลือทุกคน  (ทีละคน)  ขอพระเจ้าโปรดประทานพละกำลัง  ให้เพียรทน  รักความดีส่วนรวม  เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของทุกคน  และทรงเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของเรา”

         ข้าแต่บุญราศีฟิลิป สีฟอง  ช่วยวิงวอนพระเจ้าให้ข้าพเจ้ารู้จักรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์เหมือนอย่างท่านด้วยเทอญ

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ    อาภรณ์รัตน์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ