สารวันครูคำสอนไทย“ด้วยความรักเมตตาและสัจธรรม”

posted by: Administrator
ฮิต: 3079

สารวันครูคำสอน 2009 จากพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ    อาภรณ์รัตน์สารวันครูคำสอนไทย
“ด้วยความรักเมตตาและสัจธรรม”
         พระสังฆราช  ลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต  ได้เขียน คำขวัญ วันครูคำสอนไทยฉบับปฐมฤกษ์ วันที่16 ธันวาคม พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) และ สาส์นวันครูคำสอนไทย ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008)  พระคุณเจ้าได้เป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมต่อเนื่องเป็นเวลานาน   เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาซีซีผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน   มาร่วมประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ  และได้พูด
ถึงบทบาทพ่อแม่เป็นครูคำสอนคนแรกของลูก  เน้นคำสอนครอบครัวในสมัยปัจจุบัน
        ปีนี้พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลเชียงใหม่และรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ซึ่งมี 2 แผนก คือแผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม(คำสอน) พ่อจะสานต่องานที่พระคุณเจ้าได้ให้ความคิดไว้

        พี่น้องที่รัก ในโอกาสวันพระคัมภีร์ (อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคมปีนี้) และวันครูคำสอนไทย (วันที่16ธันวาคมของทุกปี) ขอเชิญชวนให้เราสนับสนุนส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์  พระวาจาของพระเจ้าให้จริงจังมากยิ่งขึ้น สม่ำเสมอ วันละ 5 – 10 นาที เป็นพิเศษอ่านพระคัมภีร์สำนวนที่เราแปลใหม่  เงินบริจาค ของพี่น้องในวันพระคัมภีร์  จะสนับสนุนกิจกรรมด้านนี้

         พวกเราผู้รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม  ขอให้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม สัปดาห์พระคัมภีร์  วันพระคัมภีร์   ไบเบิ้ลคอนเทสต์ แบบที่มิสซังราชบุรีจัด การท่องพระวาจา บทสดุดี หรือบอกเล่าเรื่องพระเยซูที่เราประทับใจ  ฯลฯ

         จงอย่ากลัวเหนื่อย  ที่จะช่วย ให้นักเรียน  เด็ก เยาวชน หรือเพื่อนของเราสักหนึ่ง คนให้รักพระวาจาสักตอนหนึ่ง 
ครูคำสอนที่รัก เราโชคดีที่มีบุญราศี ฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์  แห่งบ้านสองคอน จ.มุกดาหาร เป็นแบบอย่างของเรา  พระศาสนจักรได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ 20 ปีแล้ว (พ.ศ. 2532 – 2552 / ค.ศ. 1989- 2009) 

         แม้สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แต่จิตใจของมนุษย์ ทุกวัยต้องการอาณาจักรพระเจ้า  ความยุติธรรม  สันติสุข  และความรักในสัจธรรม  ขอให้คุณครูรักพระวาจา  ด้วยการศึกษาค้นคว้า  อ่าน  รำพึงเป็นประจำ ขอให้คุณครูอ่านพระสมณสาส์น ความรักในสัจธรรมของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่  16  ว่าด้วยพัฒนาประชาชาติด้วยความรักเมตตา  และสัจธรรม  ฉบับที่พระสังฆราช  พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย  แปลและเรียบเรียง  (จัดพิมพ์เมื่อ  28  กันยายน  2009)  เพื่อเข้าใจคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรปัจจุบัน
     
         “ความรักของพระเจ้ากระตุ้นเราให้อุตส่าห์พยายามมากขึ้น  ให้มีความกล้าหาญช่วยเหลือทุกคน  (ทีละคน)  ขอพระเจ้าโปรดประทานพละกำลัง  ให้เพียรทน  รักความดีส่วนรวม  เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของทุกคน  และทรงเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของเรา”

         ข้าแต่บุญราศีฟิลิป สีฟอง  ช่วยวิงวอนพระเจ้าให้ข้าพเจ้ารู้จักรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์เหมือนอย่างท่านด้วยเทอญ

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ    อาภรณ์รัตน์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008574335
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1699
1985
14628
37779
71856
8574335
Your IP: 34.200.236.68
2020-09-19 10:38

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725