อบรมครูผู้นำกลุ่มยุวธรรมทูต

พิมพ์
ฮิต: 2187

2012 7 nov001  อบรมครูผู้นำกลุ่มยุวธรรมทูต
    ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี ได้จัดการอบรมครูผู้นำกลุ่มยุวธรรมทูต เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2012 โดยมีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพชร และทีมงาน เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูและผู้ที่สนใจมีความรู้และเข้าใจถึงจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต และสามารถกลับไปจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตได้

ตลอดระยะเวลา 3 วัน คุณพ่อปราโมทย์ และทีมงาน ได้นำผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มยุวธรรมทูต ขั้นตอนในการอบรมเด็ก ๆ ให้เป็นยุวธรรมทูต ทั้งยังได้สอดแทรกกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการอบรมเด็ก ๆ ด้วย และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2012 มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

2012_7_nov02.JPG 2012_7_nov03.JPG 2012_7_nov04.JPG

2012_7_nov05.JPG 2012_7_nov06.JPG 2012_7_nov07.JPG

2012_7_nov08.JPG 2012_7_nov09.JPG 2012_7_nov10.JPG

2012_7_nov11.JPG 2012_7_nov12.JPG 2012_7_nov13.JPG

2012_7_nov14.JPG 2012_7_nov15.JPG 2012_7_nov16.JPG

2012_7_nov17.JPG 2012_7_nov18.JPG 2012_7_nov19.JPG

2012_7_nov20.JPG 2012_7_nov21.JPG 2012_7_nov22.JPG

2012_7_nov23.JPG 2012_7_nov24.JPG 2012_7_nov25.JPG

2012_7_nov26.JPG 2012_7_nov27.JPG 2012_7_nov28.JPG

2012_7_nov29.JPG 2012_7_nov30.JPG 2012_7_nov31.JPG

2012_7_nov32.JPG 2012_7_nov33.JPG 2012_7_nov34.JPG

2012_7_nov35.JPG 2012_7_nov36.JPG 2012_7_nov37.JPG

2012_7_nov38.JPG 2012_7_nov39.JPG 2012_7_nov40.JPG

2012_7_nov41.JPG 2012_7_nov42.JPG 2012_7_nov43.JPG

2012_7_nov44.JPG 2012_7_nov45.JPG 2012_7_nov46.JPG

2012_7_nov47.JPG 2012_7_nov48.JPG 2012_7_nov49.JPG

2012_7_nov50.JPG 2012_7_nov51.JPG 2012_7_nov52.JPG

2012_7_nov53.JPG 2012_7_nov54.JPG 2012_7_nov55.JPG

2012_7_nov56.JPG 2012_7_nov57.JPG