ยุวธรรมทูต "เป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์"

พิมพ์
posted by: www.missionarychildhood.com
ฮิต: 2335

ยุวธรรมทูต
ยุวธรรมทูต "เป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์"

   แผนกงานยุวธรรมทูต ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี จัดค่ายยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี "เป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์" เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2012 ณ บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

          ค่ายยุวธรรมทูต "เป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์" ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก ๆ ระดับชั้น ป.3- ป.6 จากวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑล  ซึ่งมีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 76 คนและมีบรรดาคุณครู 11 ท่าน  บราเดอร์ 1 ท่านและซิสเตอร์ 2 ท่าน  มีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการ PMS สังฆมณฑลราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก  ๆ ในเรื่อง "พระเยซูเจ้าต้นแบบของการเป็นนักบุญ" และ "ยุวธรรมทูตท่ามกลางกระแสสังคม" ต่อด้วยคุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธ์ ในหัวข้อเรื่อง "ใกล้ชิดชีวิตจิต พระเยซู" และมีคุณครูจากศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุุรี  ร่วมให้ความรู้ในเรื่ององค์กรยุวธรรมทูตของการดำเนินชีวิตธรรมทูต และเด็ก ๆ ได้มีโอกาสสวดสายประคำธรรมทูต  แบ่งปันพระวาจา   ปิดท้ายด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ผู้อำนวยการองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก ประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีและได้ให้ข้อคิดกับบรรดาเด็ก ๆ และคุณครูผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

2012_25-26aug01.JPG 2012_25-26aug02.JPG 2012_25-26aug03.JPG

2012_25-26aug04.JPG 2012_25-26aug05.JPG 2012_25-26aug06.JPG

2012_25-26aug07.JPG 2012_25-26aug08.JPG 2012_25-26aug09.JPG

2012_25-26aug10.JPG 2012_25-26aug100.JPG 2012_25-26aug101.JPG

2012_25-26aug104.JPG 2012_25-26aug106.JPG 2012_25-26aug107.JPG

2012_25-26aug108.JPG 2012_25-26aug109.JPG 2012_25-26aug11.JPG

2012_25-26aug112.JPG 2012_25-26aug12.JPG 2012_25-26aug13.JPG

2012_25-26aug14.JPG 2012_25-26aug15.JPG 2012_25-26aug16.JPG

2012_25-26aug17.JPG 2012_25-26aug18.JPG 2012_25-26aug19.JPG

2012_25-26aug20.JPG 2012_25-26aug21.JPG 2012_25-26aug22.JPG

2012_25-26aug23.JPG 2012_25-26aug24.JPG 2012_25-26aug25.JPG

2012_25-26aug26.JPG 2012_25-26aug27.JPG 2012_25-26aug28.JPG

2012_25-26aug29.JPG 2012_25-26aug30.JPG 2012_25-26aug31.JPG

2012_25-26aug32.JPG 2012_25-26aug33.JPG 2012_25-26aug34.JPG

2012_25-26aug35.JPG 2012_25-26aug36.JPG 2012_25-26aug37.JPG

2012_25-26aug38.JPG 2012_25-26aug39.JPG 2012_25-26aug40.JPG

2012_25-26aug41.JPG 2012_25-26aug42.JPG 2012_25-26aug43.JPG

2012_25-26aug44.JPG 2012_25-26aug45.JPG 2012_25-26aug46.JPG

2012_25-26aug47.JPG 2012_25-26aug48.JPG 2012_25-26aug49.JPG

2012_25-26aug50.JPG 2012_25-26aug51.JPG 2012_25-26aug52.JPG

2012_25-26aug53.JPG 2012_25-26aug54.JPG 2012_25-26aug55.JPG

2012_25-26aug56.JPG 2012_25-26aug57.JPG 2012_25-26aug58.JPG

2012_25-26aug59.JPG 2012_25-26aug60.JPG 2012_25-26aug61.JPG

2012_25-26aug62.JPG 2012_25-26aug63.JPG 2012_25-26aug64.JPG

2012_25-26aug65.JPG 2012_25-26aug66.JPG 2012_25-26aug67.JPG

2012_25-26aug68.JPG 2012_25-26aug69.JPG 2012_25-26aug70.JPG

2012_25-26aug71.JPG 2012_25-26aug72.JPG 2012_25-26aug73.JPG

2012_25-26aug74.JPG 2012_25-26aug75.JPG 2012_25-26aug76.JPG

2012_25-26aug77.JPG 2012_25-26aug78.JPG 2012_25-26aug79.JPG

2012_25-26aug80.JPG 2012_25-26aug81.JPG 2012_25-26aug82.JPG

2012_25-26aug83.JPG 2012_25-26aug84.JPG 2012_25-26aug85.JPG

2012_25-26aug86.JPG 2012_25-26aug87.JPG 2012_25-26aug88.JPG

2012_25-26aug89.JPG 2012_25-26aug90.JPG 2012_25-26aug91.JPG

2012_25-26aug92.JPG 2012_25-26aug93.JPG 2012_25-26aug94.JPG

2012_25-26aug95.JPG 2012_25-26aug96.JPG 2012_25-26aug97.JPG

2012_25-26aug98.JPG 2012_25-26aug99.JPG