"เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตประจำวัน"

พิมพ์
ฮิต: 2781

 อบรมครูคำสอน
"เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตประจำวัน"

       เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2012 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรมครูคำสอนประจำปีการศึกษา 2555/2012 ในหัวข้อ "เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตประจำวัน" ณ โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์  จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมสู่ปีแห่งความเชื่อตามที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ได้ทรงประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2012 - 24 พฤศจิกายน 2013 เป็นปีแห่งความเชื่อ

   การอบรมในครั้งนี้มีคุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อพี่น้องต่างความเชื่อ(ศาสนสัมพันธ์) เป็นการแสดงออกและยืนยันความเชื่อของเราต่อพี่น้องต่างความเชื่อในฐานะที่เป็นคริสตชน  และมีคุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ มาให้ความรู้ในเรื่อง พิธีกรรม เป็นต้น พิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อคริสตชนและพิธีกรรมต่าง ๆ ยังหล่อเลี้ยงความเชื่อของคริสตชนให้เติบโตและเข้มแข็ง

   ส่วนในวันสุดท้าย  คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ได้มาให้ความรู้กับบรรดาครูคำสอน ในเรื่องของการทบทวนความเชื่อของเราคริสตชน และสามารถแบ่งปันความเชื่อไปสู่คนรอบข้างได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

   โอกาสนี้พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ ได้แวะมาเยี่ยมเยียน และกล่าวให้กำลังใจต่อบรรดาครูคำสอนด้วย

2012_29-30jun01.JPG 2012_29-30jun02.JPG 2012_29-30jun03.JPG

2012_29-30jun04.JPG 2012_29-30jun05.JPG 2012_29-30jun06.JPG

2012_29-30jun07.JPG 2012_29-30jun08.JPG 2012_29-30jun09.JPG

2012_29-30jun10.JPG 2012_29-30jun11.JPG 2012_29-30jun12.JPG

2012_29-30jun13.JPG 2012_29-30jun14.JPG 2012_29-30jun15.JPG

2012_29-30jun16.JPG 2012_29-30jun17.JPG 2012_29-30jun18.JPG

2012_29-30jun19.JPG 2012_29-30jun20.JPG 2012_29-30jun21.JPG

2012_29-30jun22.JPG 2012_29-30jun23.JPG 2012_29-30jun24.JPG

2012_29-30jun25.JPG 2012_29-30jun26.JPG 2012_29-30jun27.JPG

2012_29-30jun28.JPG 2012_29-30jun29.JPG 2012_29-30jun30.JPG

2012_29-30jun31.JPG 2012_29-30jun32.JPG 2012_29-30jun33.JPG

2012_29-30jun34.JPG 2012_29-30jun35.JPG 2012_29-30jun36.JPG

2012_29-30jun37.JPG 2012_29-30jun38.JPG 2012_29-30jun39.JPG

2012_29-30jun40.JPG 2012_29-30jun41.JPG 2012_29-30jun42.JPG

2012_29-30jun43.JPG 2012_29-30jun44.JPG 2012_29-30jun45.JPG

2012_29-30jun46.JPG 2012_29-30jun47.JPG 2012_29-30jun48.JPG

2012_29-30jun49.JPG 2012_29-30jun50.JPG 2012_29-30jun51.JPG

2012_29-30jun52.JPG 2012_29-30jun53.JPG 2012_29-30jun54.JPG

2012_29-30jun55.JPG 2012_29-30jun56.JPG 2012_29-30jun57.JPG

2012_29-30jun58.JPG 2012_29-30jun59.JPG 2012_29-30jun60.JPG

2012_29-30jun61.JPG 2012_29-30jun62.JPG 2012_29-30jun63.JPG

2012_29-30jun64.JPG 2012_29-30jun65.JPG 2012_29-30jun66.JPG

2012_29-30jun67.JPG 2012_29-30jun68.JPG 2012_29-30jun69.JPG

2012_29-30jun70.JPG