พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนฯ ปี 2011

พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนฯ ปี 2011
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนฯ ปี 2011

         เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2011 พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ
เป็นประธานในพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ให้กับนักเรียนค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี
ณ วัดนักบุญยอห์น  บอสโก จ.ราชบุรี


         โครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2011 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40  โดยมีชื่อค่ายว่า “ศิษย์...พระเยซู” ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม และสิ้นสุดลงในวันนี้ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์  มีเด็กเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 251 คน เป็นนักเรียนชาย  120   คน นักเรียนหญิง 131  คน

          สำหรับการดำเนินการจัดการอบรมคำสอนในปีนี้ มีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการร่วมกับคณะครูจำนวน 37 ท่าน ประกอบไปด้วย   คณะสามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรีจำนวน 7 ท่าน , สามเณรใหญ่จากสังฆมณฑลอุดรธานี 2 ท่าน, สามเณรใหญ่คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 2 ท่าน, สามเณรใหญ่คณะภราดาน้อยกาปูชิน 3 ท่าน, สามเณรใหญ่คณะฟรังซิสกัน 1 ท่าน, ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญคามิลโลจำนวน 5 ท่าน, ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์   2 ท่าน, ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพ  1 ท่าน, เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี 7 ท่าน,  คณะครูที่มาจากวัดต่างๆในสังฆมณฑลราชบุรี  3 ท่าน, นักศึกษาจากคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม 1 ท่าน ,อาสาสมัครจากคณะกรรมการเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี 1 ท่าน และ อาสาสมัครจากวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลองอีก 1 ท่าน

 สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จำนวน 11 ห้องเรียน ได้แก่
• ระดับชั้นศีลล้างบาป    จำนวน   3   ห้องเรียน
• ระดับชั้นศีลมหาสนิท    จำนวน  3  ห้องเรียน
• ระดับชั้นศีลกำลัง    จำนวน 3  ห้องเรียน
• การรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาป   จำนวน   1  ห้องเรียน
• ระดับคริสตศาสนธรรม   จำนวน   1  ห้องเรียน

          ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ พวกเราคณะครูทุกคนต่างพยายามทำงานอย่างเต็มที่ในการ  ให้การอบรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆที่ช่วยเสริมทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี และในวันนี้มีเด็กที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จำนวน 94  คน  แบ่งเป็น
ศีลล้างบาป จำนวน     9   คน   ศีลมหาสนิทครั้งแรก     27  คน   ศีลกำลัง      32   คน   การรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป  23    คน   ผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์สมทบ   7   คน
 การดำเนินการ จัดการอบรมคำสอนเด็ก ภาคฤดูร้อนในปีนี้ ได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรสำหรับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่ายคำสอนในปีนี้

 

 

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008574103
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1467
1985
14396
37547
71856
8574103
Your IP: 34.200.236.68
2020-09-19 09:40

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725