กิจกรรมวันกระแสเรียกที่ค่ายคำสอนฯราชบุรี

กิจกรรมวันกระแสเรียกที่ค่ายคำสอนฯราชบุรีกิจกรรมวันกระแสเรียกที่ค่ายคำสอนฯราชบุรี
      เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2011  ทีมงานจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี  ได้จัด"วันกระแสเรียก" ขึ้น เพื่อให้บรรดาเด็ก ๆ นักเรียนคำสอน  ได้เรียนรู้จักกระแสเรียกคริสตชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนักบวชต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีสมาชิกทำงานอยู่ในสังฆมณฑลราชบุรีและได้ส่งบุคคลาการมาช่วยจัดค่ายคำสอนฯในปีนี้ โดยได้จัดให้เป็นฐานกระแสเรียก จำนวน 8 ฐาน ดังนี้คือ  1.คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ  2.คณะซิสเตอร์คามิลเลียน  3.คณะซิสเตอร์พระหฤทัยฯ 4.คณะซิสเตอร์คาเมไลท์มิชชันนารี่ 5.คณะภราดาน้อยกาปูชิน 6.คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 7.คณะสงฆ์พื้นเมือง 8.ฆราวาส-ครูคำสอน  และจัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบฐานเวียนทุกคณะ

 ตลอดครึ่งวันเช้า  เด็ก ๆ นักเรียนคำสอนได้เรียนรู้จักกระแสเรียกต่าง ๆ หลายคนมีความสนใจอยากเข้าคณะนักบวช  หลายคนอยากเข้าบ้าเณร อาราม นับว่าเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีคุณค่าที่จะได้ช่วยกันเสริมสร้างเมล็ดพันธ์ุต้นน้อยซึ่งจะเป็นบุคคลากรสำคัญของพระศาสนจักรในอนาคต  ขอขอบคุณคณะนักบวชต่าง ๆ ที่ได้มาให้ความรู้กับบรรดาเด็ก ๆ ขอพระเจ้าประทานพรให้กับทุกท่านได้มั่นคงเข้มแข็งในพระกระแสเรียกการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008574014
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1378
1985
14307
37458
71856
8574014
Your IP: 34.200.236.68
2020-09-19 09:12

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725