แนะนำ:หนังสือ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ฉบับใหม่รวมเล่ม)

พิมพ์
posted by: แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ
ฮิต: 1008

หนังสือ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ฉบับใหม่รวมเล่ม)
แนะนำ:หนังสือ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ฉบับใหม่รวมเล่ม)
ราคาเล่มละ 750 บาท

หากสั่งจองภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019
ราคาเพียงเล่มละ 580 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ
โทร. 02-681-3900 ต่อ 1303 โทรสาร 02-681-5369-70
E-mail : thaicatechesis@gmail.com