Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประชาสัมพันธ์หนังสือ การ์ด คริสต์มาส


หนังสือการเตรียมฉลองคริสต์มาสของชาวคริสต์
  ทำให้เข้าใจถึงจุดแรกเริ่มของธรรมล้ำลึกแห่งพระคริสตสมภพ รวมทั้งความเป็นมาของพันธสัญญาของพระเจ้ากับชาวอิสราเอลในยุคต่างๆ ถึงการส่งพระบุตร พระเยซูคริสตเจ้ามาบังเกิดเป็นพระผู้ไถ่บาปของมนุษย์  

หนังสือมาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกัน  บอกเล่าถึงหลายเรื่องราวที่เป็นความหมายของตำนานหรือประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับการฉลองคริสต์มาสจากหลากหลายประเทศ ทำให้เข้าใจมากขึ้นถึงความหมายและความสำคัญของวันคริสต์มาส
หนังสือคริสต์มาส ประวัติและประเพณี บอกถึงความสำคัญของวันคริสต์ ทำไมจึงฉลองวันที่ 25 ธันวาคม เพลงคริสต์มาส การทำถ้ำพระกุมาร มิซสาเที่ยงคืน ซานตาคลอส และอื่นๆ