Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

“คู่มือสอนศีลมหาสนิทครั้งแรก” ฉบับปรับปรุงใหม่
         “คู่มือสอนศีลมหาสนิทครั้งแรก” ฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้  ได้เริ่มจัดทำในปี 2553 ทดลองสอนกับเด็กเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ในค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน  โดยให้คุณครูที่นำไปใช้สอนทำแบบประเมิน   แต่ละบทเรียนหลังจากจบค่ายว่า หัวข้อที่สอน  จุดประสงค์  กิจกรรม  เนื้อหาคำสอนและปฏิบัติ มีส่วนไหน    ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับวัยเด็ก และหลังจากที่ได้ทดลองใช้ในค่ายคำสอนภาค   ฤดูร้อนมาแล้ว 3 ปี ไม่พบปัญหาใด ๆ จากครูคำสอนที่นำไปใช้  ทางผู้จัดทำจึงได้เริ่มทำ “คู่มือเรียนศีลมหาสนิท” สำหรับเด็กในปีการศึกษา 2555 ขึ้นมาอีกเล่มหนึ่ง เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถติดตามในสิ่งที่ครูผู้สอนได้สอนอย่างต่อเนื่อง

    คู่มือสอนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้ ปรับปรุงจากหนังสือคู่มือสอนศีลมหาสนิทเล่มเดิม เขียนโดย คุณพ่อสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์  ซึ่งผู้จัดทำได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมให้จุดประสงค์ กิจกรรมนำเข้าสู่เนื้อหา และการปฏิบัติหลังบทเรียน ให้ทันยุคทันเหตุการณ์มากขึ้น ส่วนเนื้อหายังคงเดิมและเพิ่มเติมความบางส่วนเข้าไป พร้อมอ้างอิงชื่อหนังสือคำสอนพระศาสนจักร(CCC) และหมายเลขข้อซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเนื้อหาคำสอน และอ้างอิงพระคัมภีร์ลงไปเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบว่านำมาจากเล่มใด ข้อใด ซึ่งครูผู้สอนสามารถไปอ่านเนื้อหาหรือรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้    

    หากเพื่อนผู้ร่วมงานได้นำคู่มือสอนศีลมหาสนิทเล่มนี้ไปใช้  ขอความกรุณาช่วยให้คำแนะนำ หรือตรวจสอบว่ามีตรงไหนที่สมควรปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม  และช่วยแจ้งกลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี จะถือเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงให้ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของเด็ก ๆ ของเรา และหากมีข้อผิดพลาดประการใดจากหนังสือเล่มนี้ ทางผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอน้อมรับคำติ คำตักเตือน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีต่อไป ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพร

    “พี่น้องที่รักทั้งหลาย จงมั่นคง อย่าหวั่นไหว จงออกแรงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากยิ่งขึ้นเสมอ ท่านรู้อยู่แล้วว่า งานหนักของท่านไม่สูญเปล่าสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า” (1คร. 15:58)
ศิริลักษณ์   เบญจภุมริน
ผู้จัดทำ

:::::: ดาวน์โหลดคู่มือสอน :::: ดาวน์โหลดคู่มือเรียน ::::