วีดีทัศน์ นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

พิมพ์
posted by: Administrator
ฮิต: 3435
วีดีทัศน์ นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ วีดีทัศน์ นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
       ภาพยนตร์การ์ตูนที่นำเสนอแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของคุณพ่อยอห์นเวียนเนย์ที่มีความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท เทศน์สอน พลีกรรม ภาวนา ฟังแก้บาป  จัดทำในโอกาสปีพระสงฆ์
ความยาว 22 นาที
ราคา 100 บาท
ผลิตโดย ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ