โรงเรียนดรุณานุเคราะห์เปิดห้องคำสอน"นักบุญเปาโล"

posted by: Administrator
ฮิต: 9296

เปิดห้องคำสอนโรงเรียนดรุณานุเคราะห์เปิดห้องคำสอน"นักบุญเปาโล"
         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2008 พระสังฆราชยวงบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องคำสอนอย่างเป็นทางการของโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ จ.สมุทรสงคราม ร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด ตัวแทนสภาวัด ศิษย์เก่าและคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ร่วมในวจนพิธีกรรมเปิดปีนักบุญเปาโล และเปิดห้องคำสอนใหม่ โดยตั้งชื่อห้องว่า "ห้องนักบุญเปาโล" เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่พระศาสนจักรได้ประกาศปีนักบุญเปาโล      โรงเรียนดรุณานุเคราะห์  จ.สมุทรสงคราม โดยคุณพ่อวิโรจน์  เสียงไพเราะ  ผู้จัดการได้เล็งเห็นความสำคัญของงานคำสอน  จึงได้เปิดห้องคำสอนประจำโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ คริสต์ศาสนาสำหรับเด็ก ๆ ในโรงเรียน และผู้สนใจ โดยได้ดัดแปลงบริเวณโรงครัวเก่า ปรับปรุงให้เป็นห้องคำสอนที่สวยงามด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย วัด โรงเรียน สมาคมศิษย์เก่า สัตบุรุษ ครู นักเรียน สนับสนุนเรื่องงบประมาณ ในการปรับปรุงห้องคำสอน มีศิษย์เก่าที่มีฝีมือในการวาดภาพได้  ฝากผลงานภาพวาดประกอบบทสวดข้าแต่พระบิดาฯไว้ที่บริเวณหน้าห้องคำสอนด้วย  และได้ตั้งชื่อห้องนี้ว่า "ห้องนักบุญเปาโล"
  เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008489636
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
277
1827
8351
24936
94572
8489636
Your IP: 3.228.11.9
2020-08-13 03:57

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725