อบรมครูคาทอลิก"ชีวิตและจิตตารมณ์ นักบุญเปาโล"

posted by: Administrator
ฮิต: 5290
อบรมครูคาทอลิกอบรมครูคาทอลิก"ชีวิตและจิตตารมณ์ นักบุญเปาโล"
      ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี โดยคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนและคณะกรรมคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรมครูคาทอลิก "ชีวิตและจิตตารมณ์ นักบุญเปาโล เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2008 ณ โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี
   สืบเนื่องจากพระศาสนจักรได้ประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2008 - 29 มิถุนายน 2009 เป็นปีนักบุญเปาโล เพื่อให้คุณครูคาทอลิกที่อยู่ในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี จะได้รู้จักชีวิตและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล และนำไปถ่ายทอดให้กับบรรดาเด็ก ที่อยู่ในโรงเรียนของตน เป้นแบบอย่างในการทำงานแพร่ธรรมและสามารถนำคำสอนผ่านทางบทจดหมายที่ท่านเขียนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
  ทางฝ่ายธรรมทูตและฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีจึงได้จัด การอบรม"ชีวิตและจิตตารมณ์ นักบุญเปาโล "ขึ้น โดยมีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี เป็นวิทยากรเรื่อง"ประวัติของนักบุญเปาโล"  คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ เป็นวิทยากรเรื่อง "สรุปคำสอนจากบทจดหมาย 13 ฉบับ " และ "การนำไปประยุกต์ใช้สุ่การอบรมและปฏิบัติ" และคุณพ่อไพยง  มนิราช หัวหน้าทีมอบรมสังฆมณฑลราชบุรี เป็นวิทยากรเรื่อง "นักบุญเปาโลครูผู้ยิ่งใหญ่"
   มีคุณครูคาทอลิกเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 210 ท่านจาก 22 โรงเรียน  บรรยาการในวันแรก  เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของชีวิตและจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล  โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน  ส่วนในวันที่ 2 คุณพ่อไพยงและคุณพ่อวัชศิลป์ได้ให้ความรู้ในเรื่องของ กิจกรรมบูรณาการ ปีนักบุญเปาโล มีการเขียนแผนโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน

 

ส่ง แผนกิจกรรมปีนักบุญเปาโลได้ที่ rbd_diocese@hotmail.com  หรือ  kamsondeedee@yahoo.com


เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008489546
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
187
1827
8261
24846
94572
8489546
Your IP: 3.228.11.9
2020-08-13 03:21

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725