หลักสูตรคริสต์ศาสนาในโรงเรียน

posted by: Administrator
ฮิต: 10628

หลักสูตรคริสต์ศาสนาในโรงเรียน
หลักสูตรสำหรับการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียน
ประกอบด้วยคู่มือครูผู้สอนและแบบเรียนสำหรับนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี
โทรศัพท์ 032-314765 โทรสาร 032-327146

   
   
   
  
   
     ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดทำหลักสูตรคริสต์ศาสนาในโรงเรียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับการสอนในโรงเรียนของสังฆมณฑลราชบุรี โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกว่า 40 ท่านประกอบด้วย คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน ครูคาทอลิก เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี แบ่งเป็น 4 ทีม เพื่อช่วยกันเขียนเนื้อหาและจัดทำบทเรียนในแต่ละช่วงชั้น  มีการประชุมวางแผนวางโครงสร้างหลักสูตรร่วมกัน และได้ทดลองใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของสังฆมณฑลราชบุรีเมื่อปีการศึกษา 49 -50 ที่ผ่านมา มีคณะกรรมการออกไปพบกับครูผู้สอนเพื่อประเมิน  สอบถามถึงการใช้คู่มือ  หาแนวทางสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ขึ้น จนได้จัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยคู่มือสอนของคุณครูและแบบเรียนสำหรับนักเรียน  มีตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่.1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้ใช้อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2551 นี้ ในโรงเรียนของสังฆมณฑลราชบุรี

        นี่เป็นอีกทางเลือกที่คุณครูสามารถนำไปใช้สอนได้สะดวก  มีโครงสร้างของหลักสูตรที่เป็นสากล มีจุดประสงค์ เนื้อหา  กิจกรรม  สื่อประกอบการสอน ใบงาน เนื้อเพลง อยู่ภายในเล่ม  มีเนื้อหาที่เป็นกลางเพื่อใช้สอนนักเรียนต่างความเชื่อด้วย

         จึงได้นำมาแนะนำให้บรรดาผู้รักงานคำสอนได้ทราบกัน  แต่หลักสูตรฉบับนี้  คงไม่ใช้หลักสูตรที่สมบูรณ์ที่สุด  อาจมีข้อบกพร่องบ้าง  ก็คงต้องช่วยกันแนะนำเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป  หากสนใจ  สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 80 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-314765 โทรสาร 032-327146  ยินดีให้บริการครับ

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008489742
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
383
1827
8457
25042
94572
8489742
Your IP: 3.228.11.9
2020-08-13 04:46

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725