สถิติการเยี่ยมชม

007789137
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1808
3597
11226
77245
157116
7789137
Your IP: 35.168.111.191
2020-01-22 13:32

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

moral_camp.jpg
ค่ายผู้นำคุณธรรม

ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรีร่วมกับหน่วยงานศาสนสัมพันธ์
สังฆมณฑลราชบุรี เป็นวิทยากรจัดการอบรม ผู้นำคุณธรรม
ให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนอนุบาลปากท่อ
และโรงเรียนวัดปากท่อวิทยาคาร จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2008

ค่ายผู้นำคุณธรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน  โดยเทศบาลต.ปากท่อได้อนุมัติงบประมาณในการจัดค่ายร่วมกับบรรดาผู้ใจบุญอีกหลาย ๆ ท่านช่วยกันสนับสนุน  ใช้สถานที่อบรมที่โรงเรียนอนุบาลปากท่อ จ.ราชบุรี และมีทีมงานศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรีและหน่วยงานศาสนสัมพันธ์เป็นวิทยากรให้การอบรมในเรื่องของคุณธรรมต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมข้อคิดคติสอนใจ  เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

นอกจากการอบรมแล้ว  ยังได้พาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้คุณธรรมจากทั้ง 3 ศาสนา  โดยได้เดินทางไปฟังการบรรยายธรรมที่วัดเขาวัง (พระอารามหวง) จ.ราชบุรี โดยมี พระมหาคณาพิพัฒน์ ทีปาสโย เป็นผู้ให้ความรู้จากนั้น จึงได้เดินทางไปรู้จักศาสนาอิสลาม ที่มัสยิดมัมบ๊ะอิ้วค๊อยร็อต จ.ราชบุรี ได้รับประทานอาหารแบบฮารานและฟังการบรรยายเรื่อง ความรับผิดชอบ โดยอาจารย์อาบีดิน อิสมาแอล  จากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมชม วัดนักบุญยวงบอสโก จ.ราชบุรี เพื่อรู้จักศาสนาคริสต์และหลักคำสอนเรื่องความรักซื่องเป็นบัญญัติเอกที่ชาวคริสต์เชื่อและปฏิบัติ

ในภาคกลางคืน มีการเสวนาธรรม 3 ศาสนา ในหัวข้อ "สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม "(คำขวัญวันเด็กปี 2551) โดยมีพระมหาคณาพิพัฒน์ ทีปาสโย  อาจารย์อาบีดีน อิสมาแอล  และคุณพ่อไพยง  มนิราช เป็นผู้แทนของแต่ละศาสนา และมีอาจารย์ธัญญา  สิโรรัตน์ธัญโชค  เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในช่วงเช้าของแต่ละวัน  ได้ฝึกให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการฟังเสียงธรรมชาติ และขอบคุณพระเจ้าของตนที่ได้ทำให้พวกเขาได้มีชีวิต  และเมื่อจะนอนก็สอนให้ขอบคุณ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ

ในวันสุดท้ายของการอบรม  คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  และสรุปกิจกรรมตลอดการอยู่ค่าย  ให้เด็ก ๆ นำกลับไปสานต่อให้เป็นชีวิต

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน  มีซุกซนบ้างตามปะสาเด็ก ๆ แต่ก้เป็นโอกาสดีที่เราจะฝึกให้เด็ก ๆ ได้เห็นความสำคัญของการเป็นผู้มีคุณธรรม  เพราะในปัจจุบัน  มีสิ่งต่าง ๆ ที่ชักชวนให้เด็ก ๆ ต้องหลงผิดไปมาก เราจึงต้องช่วยกันทำให้คุณธรรมเติบโตในจิตใจของเรามนุษย์ทุกคน

ชมภาพบรรยากาศต่าง ๆ ภายในค่ายผู้นำคุณธรรม

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ