อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซังราชบุรี

posted by: Administrator
ฮิต: 3413
saminar.jpgอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซังราชบุรี
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2008 ฝ่ายสำนักงานมิสซังราชบุรี
ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซังฯ ขึ้นที่ ห้องบอสโก
โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อไพศาล ยอแซฟ
เป็นผู้ให้การอบรม


การอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมจำนวน 17 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คริสตศาสนธรรม ศูนย์สังคมพัฒนา หน่วยงานสื่อมวลชน หน่วยงานประกาศพระวรสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานมิสซัง เจ้าหน้าที่อาคารบ้านพระสงฆ์ 

โดยได้รับการแบ่งปันข้อคิดต่าง ๆ จากคุณพ่อไพศาล ยอแซฟ ในเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามนโยบายคติพจน์ของพระสังฆราช "UT UNUM SINT" เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน 
หลังจากการแบ่งปันจากคุณพ่อไพศาลแล้ว  บรรดาเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกันเพื่อหาแนวทางสร้างความเป็นเหนึ่งเดียวกันในกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์มิสซัง และได้รับประทานอาหารร่วมกัน

บรรยาการต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นกันเอง ถึงแม้จะขาดเจ้าหน้าที่ไปหลายท่านเนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้  อย่างไรก็ดี  เราจะร่วมมือกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อทำให้งานต่าง ๆ ของสังฆมณฑลเติบโตเจริญก้าวหน้าต่อไป

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008489532
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
173
1827
8247
24832
94572
8489532
Your IP: 3.228.11.9
2020-08-13 03:07

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725