ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007339853
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
123
3956
20403
73682
120823
7339853
Your IP: 3.85.214.0
2019-10-17 00:37

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2012
“สวัสดีปีใหม่...ขอพระเจ้าอวยพร”
         
สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่าน
            สวัสดี เป็นคำทักทายของคนไทย โดยจะใช้เมื่อแรกพบกัน หรือ เมื่อต้องการบอกลา โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า "สวัสดี (สวัสดิ์)" ว่าหมายถึง ความดี ความงาม ความเจริญรุ่งเรือง และความปลอดภัย ใช้เพื่อเพื่อเป็นการอวยชัยให้พรต่อกัน เป็นคำทักทาย หรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน


             ผู้ที่ริเริ่มใช้คำว่า "สวัสดี" คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) โดยใช้เป็นครั้งแรก ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่น หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2486 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเห็นชอบให้ใช้คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม เป็นต้นมา

             คำว่าสวัสดีนั้นจะทำหน้าที่ทั้งการทักทาย และอวยพรไปในคราวเดียวกัน และเมื่อเรากล่าวคำว่าสวัสดี คนไทยเรายังยกมือขึ้นประนมไหว้ตรงอก มือทั้งสองจะประสานกันเป็นรูปดอกบัวตูม เหมือนสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงสิ่งสูงค่าที่เป็นมงคล เพราะชาวไทยใช้ดอกบัวในการสักการะผู้ใหญ่ บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนการวางมือไว้ตรงระดับหัวใจนั้น เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกให้เห็นว่า การทักทายนั้นมาจากใจของผู้ไหว้

              ดังนั้น เมื่อกล่าวคำว่าสวัสดีพร้อมกับการยกมือขึ้นประนม จึงแฝงให้เห็นถึงความมีจิตใจที่งดงามของคนไทย ที่หวังให้ผู้อื่นพบเจอแต่ในสิ่งที่ดี ซึ่งการกระทำที่งดงามของคนไทยที่หวังให้ผู้อื่นพบเจอแต่ในสิ่งที่ดี ซึ่งการกระทำที่งดงามดังกล่าวนี้ ถือเป็นมงคลต่อทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง(จาก วิกิพีเดีย)
นี้คือความงดงามของวัฒนธรรมไทยของเรา ที่เราจะต้องปฏิบัติให้สืบทอดต่อกันไป

             ส่วนธรรมเนียมของเราคริสตชนนั้นเรามีวิธีอวยพรกันและกัน ซึ่งขอให้พระคัมภีร์ตอนนี้อวยพรผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้
บทอ่านที่หนึ่งประจำวันอาทิตย์นี้มาจากหนังสือกันดารวิถี 6:22-27 สอนเราดังนี้
ท่านทั้งหลายจะต้องอวยพรชาวอิสราเอลดังนี้ ท่านต้องกล่าวว่า
“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านเทอญ”
สมณะจะต้องเรียกขานนามของเราให้ลงเหนือชาติอิสราเอลเช่นนี้ แล้วเราจะอวยพรเขาทั้งหลาย
 ..........................................
                 สำหรับเราแล้ว การอวยชัยให้พรแก่กันและกันนั้น เราต้องอัญเชิญพระเจ้าให้เสด็จลงมาเป็นผู้อวยพรเรา โดยเรียกขานพระนามของพระเจ้า ลำพังตัวเราเองนั้น เรายังไม่บริสุทธิ์พอที่จะดลบันดาลหรือให้พรใครได้ เราจึงต้องอาศัยพระเจ้าโดยเอ่ยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

                 วันนี้ท่านจะอวยพรใครก็แล้วแต่ ขอให้เราด้วย การเอ่ยพระนามของพระเจ้าก่อน แล้วค่อยว่ากันในรายละเอียดต่อไปว่าจะขอพระเจ้าประทานพรอะไรให้กับคนๆนั้นอย่างไร
“ขอพระเจ้าอวยพร” ครับ

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ